nieuws

Rapport: PvdA'ers Feijenoord doen het vooral voor geld

ROTTERDAM - Veel PvdA-raadsleden van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord doen hun werk vooral voor het geld. De vergoeding van 1200 euro die ze krijgen vormt een groot deel van hun maandelijks inkomen. Dat blijkt uit een PvdA-rapport, dat in handen is van persbureau ANP.
Volgens het vertrouwelijke rapport zijn sommige PvdA'ers in deelraad dringend aan een bijspijkercursus toe. Zo weten veel raadsleden niet precies wat de functie van de deelgemeente is. Ook tonen de fractieleden weinig respect voor elkaar, zeggen de onderzoekers. Het onderling wantrouwen zou groot zijn.
Problematisch is volgens de onderzoekers dat de raadsleden allemaal een ''eigen toko'' hebben. ''Doordat bijna elk fractielid zijn eigen achterban heeft, wordt men door die achterban aangesproken op het andere lidmaatschap (vereniging, stichting, moskee etcetera)'', schrijven ze.

Belangen

Ook lastig: het belang van de achterban van de raadsleden kan botsen met dat van de partij. ''Daardoor ontstaat er ook een spanning met het raadslidmaatschap van de PvdA, als dit niet synchroon loopt met het andere belang'', waarschuwen onderzoekers Wim Cornelis en Annie Brouwer-Korf.
De PvdA in Feijenoord is doorgelicht in opdracht van de Rotterdamse fractie. Zij besloten tot het onderzoek na een vernietigend rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), waarin werd gewaarschuwd voor machtsmisbruik en vriendjespolitiek in de deelgemeente. Daarop stapte het bestuur van Feijenoord op.

Cursus

De onderzoekers adviseren raadsleden maximaal twee termijnen te laten zitten. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zouden de PvdA'ers drie termijnen mogen blijven. Ook zouden nieuwe raadsleden een cursus moeten volgen en moet er kunnen worden gepraat over de onderlinge spanningen in de fractie.
Overigens moeten de raadsleden vermoedelijk afscheid nemen van de maandelijkse vergoeding van 1200 euro. De deelgemeenten worden later dit jaar vervangen door gebiedscommissies. De raadsvergoeding wordt dan teruggeschroefd naar ongeveer 500 euro per maand.