nieuws

De Sodafabriek in Schiedam

ROTTERDAM - Aan de Makkerstraat in Schiedam staat de Sodafabriek. Het zijn nu twee vervallen loodsen die waarschijnlijk in het begin van de 19e eeuw zijn gebouwd.
Maar in deze tijd produceert deze fabriek nog helemaal geen soda. Het zijn namelijk twee pakhuizen die bedoelt zijn voor de opslag van graan. Pas aan het eind van die eeuw, is het niet meer zo winstgevend om die twee gebouwen te laten fungeren als plekken om graan van de Baltische staten te importeren. Er is nu sprake van een sodafabriek: die twee pakhuizen produceren verschillende type soda’s die veelal gebruikt worden voor de schoonmaak.
Zo produceert de sodafabriek voor diverse klanten: kloosters, huishoudscholen, van Nelle, een kerkhof, de Bijenkorf en de vereniging van onderlinge vrouwenbescherming. De handel stort rond 1975 in elkaar.
Het gebouw raakt in verval, maar dankzij de jarenlange productie van soda in het gebouw rot het niet helemaal weg. De zouten die in het productieproces voorkomen, zorgen er namelijk voor dat het gebouw helemaal beschimmeld.
Desondanks is de sodafabriek verwaarloosd en slopen wordt een reële optie. Monumentenzorg probeert dit te voorkomen door het predikaat 'rijksmonument' aan te vragen. Dit tevergeefs, want het gebouw is dusdanig beschadigd dat dit niet kan.
Wanneer er sprake is van sloop, koopt de gemeente Schiedam het van Fortress, de vastgoedonderneming die geen raad meer weet met de Sodafabriek.
Ook de gemeente Schiedam weet niet wat het met het oude gebouw aan moet. De gemeente besluit het over te dragen aan restauratiearchitecten, voor een symbolisch bedrag van één euro.
Nu zijn de plannen om het gebouw te renoveren, zodat het kan functioneren als bedrijfsverzamelgebouw. Toch zal de oude glorie van het gebouw nooit verdwijnen: ondanks dat het pand een opknapbeurt krijgt, blijft het zijn rustieke charme behouden volgens de huidige eigenaren.