nieuws

Reddingspoging beheerders dorpshuis Meerkerk mislukt

ROTTERDAM - Een motie in de gemeenteraad van Zederik om de beheerders van dorpshuis De Linde in Meerkerk nog een jaar te laten blijven heeft geen meerderheid gehaald. Coalitiepartijen en oppositie bleven tijdens een speciaal belegde gemeenteraadsvergadering lijnrecht tegenover elkaar staan.
Zelden heeft de publieke tribune van de gemeente Zederik zo vol gezeten. Omdat de ruim 120 belangstellenden niet allemaal in de raadszaal pasten, werd in de hal van het gemeentehuis een beeldscherm neergezet waar de vergadering kon worden gevolgd. Een actiegroep van boze bewoners had de Meerkers opgeroepen naar het gemeentehuis te komen.
Huur te hoog
Berry en Corita Bakker zijn la 15 jaar de beheerders van De Linde, maar liggen al twee jaar overhoop met de gemeente over de hoogte van de huur. Deze zou voor hen niet meer op te brengen zijn. Ze kregen daarom een overgangscontract waarbij fors minder huur werd betaald.
De gemeente wil daar van af en spande een rechtszaak aan tegen het echtpaar. De rechter gaf de gemeente vorige maand gelijk. Uiterlijk 1 maart moet het echtpaar uit De Linde vertrekken
Motie van oppositie
Met een motie probeerden de oppositiepartijen SGP, VVD, VKG en JVB het college te bewegen het echtpaar nog een jaar te laten zitten om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart een nieuw college naar een oplossing te laten zoeken.
Niet bemoeien met uitspraak rechter
De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA zijn van mening dat de rechter inmiddels heeft gesproken, er waarschijnlijk een hoger beroep komt en dat de gemeenteraad zich daar niet mee moet bemoeien.
Aangezien de coalitiepartijen met 8 zetels en de oppositie met 7 zetels in de raad zitten, werd de motie verworpen.
Beheerders in hoger beroep
Berry Bakker is verbitterd over de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering. Hij heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Daarnaast heeft hij zich beklaagd bij de Commissaris van de Koning over de hele gang van zaken.