nieuws

Wiedergutmachung na WOII

ROTTERDAM - "Over hoeveel jaren is het wéér zover? Niemand die het zeggen kan, maar zeker is het dat dit weer komen zal, tenzij hem zijn giftanden worden uitgetrokken. Dit is slechts op één manier mogelijk: door grensherziening. IJver dus voor grenswijziging opdat ons nageslacht rustig leven kan. Groter Nederland - groter veiligheid! Eis Duitse grond!"
Dit is een tekst uit een brochure die kort na de Tweede Wereldoorlog is verspreid. In Nederland wordt in het eerste jaar na de bevrijding gepleit voor compensatie voor het aangedane leed door flinke stukken Duits grondgebied te annexeren. Wiedergutmachung!
De voorstanders van annexatie zijn verenigd in het 'Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding'. Het Comité staat onder leiding van oud-minister van Financien Van der Broek en voert actief campagne.
In de zomer van 1946 eist de Nederlandse regering voor het eerst officieel een kleine 5000 vierkante kilometer aan Duits grondgebied op. De geallieerden hebben dan het beheer over Duitsland en zij reageren niet enthousiast.
Uiteindelijk stemmen de geallieerden in 1948 in met een paar kleine grenscorrecties ten gunste van Nederland. In totaal 'krijgt' Nederland 69 vierkante kilometer Duits grondgebied. In dat gebied wonen zo'n 10.000 mensen.
Dat levert problemen op voor die inwoners van het gebied, bijvoorbeeld als het gaat om hun paspoort. In Nederland begint het door te dringen dat het eigenlijk allleen maar complicaties geeft en geen voordelen heeft. In augustus 1963 wordt de annexatie ongedaan gemaakt.
In het OorlogsVerzetsMuseum in Rotterdam zijn verschillende brochures en pamfletten te zien die pleiten voor de Wiedergutmachung.