"Het is nu of nooit voor de Hofbogen in Rotterdam-Noord"

Ooit waren de Hofbogen in Rotterdam-Noord een prestigeproject van de woningcorporaties. Met op het voormalige luchtspoor een dakpark en onder in de boogruimtes creatieve ondernemers. Door blunders bij de corporaties verloederen de Hofbogen. Om weer beweging in de impasse te krijgen, is het ,Tom Poes verzin een list'.

Met bijna 2 kilometer zijn de Hofbogen in Rotterdam-Noord het langste Rijksmonument van Nederland. Ondanks deze beschermde status bevinden de Hofbogen zich in deplorabele staat. Het dak lekt, scheuren en gaten in de muren, en de stoep loopt schots en scheef.

'Dit is shabby'
"Het lekt als het regent. Dan loopt het water via het dak door de gaten langs de muur. Dat is zonde want het is een mooi monument en hoe langer dit zo blijft, hoe moeilijker opknappen wordt", zegt Albert Richters van het lokale buurtinitiatief POST--OFFICE. "Dit is shabby", zegt ook Nils Berndsen van de deelgemeente Noord. "Kun je nagaan als het nog twee of drie jaar verder blijft verkrotten. Daar moet je niet aan denken."

Door risicovolle projecten liggen de woningcorporaties nu aan banden. Zij mogen zich alleen nog richten op hun kerntaak wonen. Voor maatschappelijke projecten hebben ze toestemming nodig van de minister en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. "Denk aan de SS Rotterdam en de derivaten van Vestia, daardoor mogen corporaties dit niet meer en moeten zich enkel en alleen bezighouden met sociale woningbouw", zegt Berndsen. Dat is dus botte pech voor het project Hofbogen. Terwijl ze veel potentie hebben.

Terras
Architectenbureau Jager Janssen, dat zelf gevestigd is in een boogruimte, heeft een ontwerp gemaakt voor het voormalige Bergweg-station. En dat hoeft niet veel te kosten. "Ons voorstel is om de huidige gevel open te breken waardoor de originele bogen weer te voorschijn komen. In de voormalige stationshal is voldoende ruimte voor een grand-café én een stadsbrouwerij. Bij mooi weer kan je een terras maken op de voormalige spoorlijn", vertelt architect Alex Jager.

Ook bewoners zien graag dat de Hofbogen worden opgeknapt. "Als het beneden gezellig gemaakt kan worden met bankjes en boven een dakpark. Ik zie het helemaal zitten", zegt een lachende buurtbewoner Luzjandra Papa. Er leven voldoende ideeën voor de Hofbogen, alleen het ligt er troosteloos bij.

'Te mooi om te laten stuklopen'
Nu kan er schot in de zaak komen. Er ligt een voorstel op tafel waarbij de huidige eigenaren verenigd in Hofbogen bv, het dak waterdicht maken, de ruimtes per hofboog in de verkoop doen en het verdere opknappen overlaten aan toekomstige kopers.

Alleen de verkeersbogen waar automobilisten, fietsers en voorbijgangers onderdoor kunnen, zijn in dit voorstel onverkoopbaar. Dus moet iemand het onderhoud daarvan op zich nemen voor maximaal 50.000 euro per jaar. Een mooie taak voor de gemeente Rotterdam, vindt de deelgemeente Noord. "Wij als deelgemeente hebben geadviseerd: overheid spring hier nou in want deze deal is te mooi om te laten stuklopen. Alleen die handreiking biedt de wethouder niet."

Karakus
Volgens de deelgemeente Noord is het nu of nooit. Maar wethouder Hamit Karakus heeft een ander doel voor ogen. Hij zinspeelt op het fiat van de minister om zo miljoenen los te peuteren voor een grondige en totale opknapbeurt.

"Probleem nu is dat de corporaties niet mogen investeren tenzij de minister daar toestemming voor geeft. En daar ben ik al een paar jaar mee bezig om die doorbraak te forceren. Gelukkig komt minister Blok 17 maart naar Rotterdam en dan bespreken we de toekomst van de Hofbogen", zegt wethouder Karakus.

Verpaupering
Het draait dus om twee plannen: de Hofbogen in hun geheel opgeknapt door de overheid of stapsgewijs door ondernemers en commerciele investeerders. Beide met een nog ongewisse afloop. Drie jaar geleden reed de laatste trein over het spoor en sindsdien heeft alleen het oude Hofpleinstation een metamorfose ondergaan.

De rest van het twee kilometer lange Rijksmonument verpaupert. Het geduld van de huidige Hofboog-ondernemers en bewoners raakt zo langzamerhand op. Zij willen linksom of rechtsom dat er beweging in de impasse komt. "We hebben tentoonstellingen, filmavonden, borrels met ondernemers, creatievelingen en buurtbewoners. Dat willen we door laten gaan."

Doorbraak
Volgende week buigt de gemeenteraad zich over een initiatiefvoorstel van D66, SP, GL en CU om de Hofbogen niet verder te laten verkrotten. Hierin wordt aangestuurd op het plan van Hofbogen BV met een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de verkeersbogen. Dit voorstel is afhankelijk van een meerderheid in de gemeenteraad.

De twee grootste partijen, Leefbaar Rotterdam en PvdA, hebben nog geen standpunt ingenomen. Half maart ontvangt wethouder Karakus, minister Blok van Wonen en hoopt dan een doorbraak te bewerkstelligen.

Deel dit artikel: