FEYENOORD

Feyenoord geeft update aan gemeente: groen licht voor business case nieuwe stadion

Zo moet het nieuwe stadion van Feyenoord er van binnen uit gaan zien
Zo moet het nieuwe stadion van Feyenoord er van binnen uit gaan zien © Artist impression OMA
Feyenoord heeft één van de seinen voor het besluit om door te gaan met de ontwikkeling van het nieuwe stadion binnen Feyenoord City op groen gezet. Wat betreft de business case van het nieuwe stadion is de Rotterdamse voetbalclub nu klaar om definitief ‘ja’ te zeggen. Het werk rondom de twee andere belangrijke pijlers – de financiering en de bouwkosten – is nog niet afgerond, waardoor de club nog geen definitief uitsluitsel kan geven.
De gemeente wachtte op deze formele goedkeuring van de voetbalclub over de business case om zelf de volgende stappen in Feyenoord City te kunnen zetten. Naast een nieuw stadion, het belangrijkste onderdeel van het project, gaat het ook om woningbouw en een algehele impuls aan Rotterdam Zuid. Feyenoord zal op korte termijn de gemeente Rotterdam per brief informeren over het groene licht voor de business case.
Daarnaast is het financiële adviesbureau Deloitte bezig met de toetsing van de business case voor het beoogde nieuwe stadion van Feyenoord. Zij doen een check of alle aannames en berekeningen in de business case kloppen en of alles valt binnen de met de gemeente besproken position paper. Dat zijn de afspraken tussen de club en de gemeente Rotterdam, op basis waarvan de gemeente akkoord is gegaan met deelname aan de investeringen in het nieuwe stadion.
Dat rapport is nog niet afgerond door Deloitte. Zodra dat afgerond is zal er ook een voortgangsrapportage worden gegeven aan de gemeenteraad. Indien gewenst sluit ook een delegatie van de BVO dan weer aan om een laatste stand van zaken te geven, zoals gebeurde in september.

Nog geen definitieve ‘go’ voor het nieuwe stadion

Volgens de business case zal de begroting van Feyenoord er met 25,4 miljoen op vooruit gaan. Dat bedrag was ook vastgelegd in de position paper met de gemeente. Feyenoord werkt er nog altijd aan om daar bovenop nog meer te verdienen. Een voor Feyenoord voordeligere verdeling van het dividend (de winstuitkering voor aandeelhouders) of het verlagen van de financieringslasten, met dus een lagere rente, kan hier voor zorgen.
In het worst case scenario zal Feyenoord altijd 17,5 miljoen euro binnen krijgen als het speelt in het nieuwe stadion. Dat bedrag is gelijk aan wat er momenteel in De Kuip wordt begroot, zodat Feyenoord er in ieder geval niet op achteruit zou gaan.
Toch is er nog altijd onzekerheid of Feyenoord in de zomer volledig ‘ja’ kan zeggen tegen de komst van het nieuwe stadion. Tegenover de ontwikkelingen rondom de business case staat dat de financiering van 444 miljoen nog niet rond is. Ook blijft het onduidelijk of de bouw uitvoerbaar is binnen de begrote kosten van 365 miljoen. Het stijgen van de staalprijzen is één van de factoren die dit erg lastig maakt.
Als de seinen voor de financiering en bouwkosten in de komende maanden niet ook op groen komen te staan, zal Feyenoord alsnog de stekker uit het project moeten halen. De financiering en bouwkosten vormen namelijk een cruciaal deel van de aannames waarop de goedgekeurde business case is samengesteld.

Zaak bij Raad van State rondom bestemmingsplan

Ondertussen dient er ook een zaak bij de Raad van State, aangespannen door supporters en bedrijven op de beoogde locatie van het nieuwe stadion. Zij vinden dat het door de gemeente goedgekeurde bestemmingsplan niet goedgekeurd had mogen worden, omdat Feyenoord de financiering nog niet rond heeft en het nog altijd onzeker blijft of het stadion er daadwerkelijk komt.
De zogenaamde behandeling voorlopige voorziening bij de rechter dient in mei. De bedrijven en supporters willen dat er een streep gaat door het nieuwe bestemmingsplan en de afgegeven omgevingsvergunningen.

Feyenoord neemt de tijd

Feyenoord heeft in september een jaar de tijd gekregen om definitief ‘ja’ te kunnen zeggen tegen het nieuwe stadion. Er wordt aan gewerkt, maar om te bepalen of het Feyenoord uiteindelijk gaat lukken is ook daadwerkelijk dat volle jaar nodig.
Mocht Feyenoord deze zomer akkoord geven, staat het slaan van de eerste paal voor het nieuwe stadion gepland voor het voorjaar van 2022. Het nieuwe stadion zal in dat geval in 2025 openen.