HOEK VAN HOLLAND

Rotterdamse gemeenteraad niet akkoord met plan verkoop recreatieoord Hoek van Holland

Recreatieoord
Recreatieoord © Rijnmond
De gemeenteraad van Rotterdam gaat niet akkoord met het huidige plan om het recreatieoord Hoek van Holland te verkopen aan een commerciële partij. Er is geen garantie dat de bewoners van de huisjes en caravans op termijn niet weg moeten. Er is nu aan de wethouders Kurvers en Kasmi gevraagd om te kijken hoe dat wél gegarandeerd kan worden. De raad wil ook een lijst met alternatieve plannen.
Dat bleek woensdag tijdens de commissievergadering over verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland.
Dieke van Groningen van de Rotterdamse VVD: " Wij zijn als liberalen voor een kleine en efficiënte overheid. Wij vinden vakantie vieren geen kerntaak, dus dat zou een verkoop van het recreatieoord legitimeren. Tegelijkertijd willen wij niet met een pennenstreek het kapitaal van deze mensen in een keer wegvagen."

Voorwaarden

Er zijn in dit raadsbesluit dus geen voorwaarden opgenomen die zorgen dat de bewoners in hun huisje of caravan kunnen blijven. CDA-raadslid Christine Eskes wijst er op dat het bij veel soortgelijke verkopen van vakantieparken uiteindelijk toch fout is gegaan en daar wil de raad voor waken. " Als we dan toch tot verkoop overgaan, want daar zijn best goede redenen voor, dan wil je die waarborgen dat de mensen er kunnen blijven staan", zegt Eskes. "Er moet ook geen enorme huurstijgingen komen en het karakter van het park moet behouden blijven. Daar ben ik nu onvoldoende van overtuigd."

'Niet verkopen'

De politiek eist dus harde garanties. Leefbaar Rotterdam vindt dat er sowieso niet verkocht moet worden. " Zet er een vastgoedbeheer tussen", zegt raadslid Benvenido van Schaik van Leefbaar. "Laat mensen uit de markt dat doen. Ook die 3,5 ton euro exploitatietekort is gauw genoeg bijgespijkerd. Dan houden we het park zoals het is. Dit is een stukje cultureel erfgoed, dat ik graag wil behouden. We zijn al zoveel kwijtgeraakt"
SP, Nida, PvdD en 50Plus in de gemeenteraad vinden dat niet alleen dit plan, maar juist het hele idee van verkoop van het recreatieoord van tafel moet. PVV-raadslid Maurice Meeuwissen wees erop dat in Hoek van Holland veel bedrijven in de winkelstraten de poster van Sheriff 010 hebben opgehangen. Zij vinden dus ook dat het recreatieoord niet moet veranderen.
De wethouders Kasmi van recreatie en Kurvers van bouwen kregen meer dan 60 vragen van de raadsleden om verduidelijking van de plannen. Grootste pijnpunt is dat er in het geheim is gewerkt aan het voorstel. De recreanten is niet om input gevraagd. Op de eerste dag van de wintersluiting van het recreatieoord kregen de bewoners en de eigenaren van de huisjes en caravans een brief met de mededeling dat er over verkoop wordt besloten.

Geschorst

De vergadering is halverwege de middag geschorst. Wethouder Kurvers moest weg vanwege persoonlijke omstandigheden. Volgens wethouder Kasmi is de boodschap van de raad duidelijk is overgekomen en zegt dat de wethouders aan de gang gaan met de vragen en de verzoeken. Het is nog niet duidelijk wanneer het debat weer wordt hervat. In de raad is wel de wens om nu meer tijd voor alles uit te trekken in plaats van snel te beslissen.