Handtekeningen tegen kunstdepot in park

De Stichting Vrienden van het Park is een handtekeningenactie begonnen tegen de komst van het collectiegebouw in het Museumpark. De petitie is zondag 30 maart op internet gestart.
De lobbyclub werd half maart opgericht. Hoofddoel is de komst van het kunstdepot naast Boijmans tegen te houden. In de stichting hebben bewoners, architecten en landschapsarchitecten zich verenigd.

Liefdeloosheid
"Wij willen geen kunstdepot in het Museumpark", zegt architect Hans Ophuis. De voorzitter van de stichting zegt te strijden tegen 'de liefdeloosheid' waarmee in Rotterdam wordt omgegaan met de parken in het centrum. Naast het Museumpark gaat de stichting zich inzetten voor het Park bij de Euromast.

Depot Boijmans
Museum Boijmans wil een groot depot laten bouwen naast het museum in het Museumpark. Onlangs werd het ontwerp gekozen door een jury. Verschillende omwonenden, musea en festivalorganisatoren zijn negatief over de komst van de kunstopslagruimte in het Rotterdamse centrumpark.

De Vrienden hebben niets tegen het ontwerp van het nieuwe gebouw door Winy Maas, maar ze hebben bezwaren tegen de plek. "Het park wordt veel gebruikt door mensen die in de buurt wonen en werken en dat is logisch, want de sommige straten er om heen zijn de vieste van de stad", aldus de voorzitter.

50 miljoen
De stichting hoopt dat de komst van het kunstdepot een discussiepunt wordt tijdens toekomstige verkiezingsdebatten. Over de financiering bijvoorbeeld. "Het gebouw moet 50 miljoen gaan kosten, maar wij denken dat zo'n gebouw met al die ronde gevels en waar vrachtwagens naar binnen moeten kunnen rijden, veel meer gaat kosten."

Deel dit artikel: