nieuws

Meervleermuis voelt zich in Zuiderpark thuis

ROTTERDAM - Het gaat goed met de watervogels in het Rotterdamse Zuiderpark. Dat blijkt uit metingen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam. Ook woelmuizen, meervleermuizen en libellen voelen zich thuis in het park.
Sinds de opknapbeurt in 2006 meet het bureau hoe het gaat met de planten en dieren in het stadspark. Bij de renovatie zijn veel bomen gekapt, maar er is meer ruimte gekomen voor water. Dat trekt een ander soort dieren aan.
Zoals verwacht mocht worden, vinden vogels en vleermuizen die van bomen houden het park in zijn huidige vorm minder aantrekkelijk. Hun aantallen zijn afgenomen.
Foto: een meervleermuis (bron: Wikipedia/ Lymantria)