Versnelde sloop dreigt voor portiekwoningen Rotterdam

De fundering van een blok portiekwoningen in het Kleiwegkwartier in Rotterdam is extra aangetast door sloopwerkzaamheden in de buurt. Het gaat om zeven panden aan de Margrietstraat.

De panden hebben al langer last van funderingsproblemen. Daar overheen kwamen de sloopwerkzaamheden aan de school de Bergse Zonnebloem. Zo ontstonden woensdag trillingen. Het werk werd direct stilgelegd.

Deskundigen onderzoeken hoe ernstig de schade aan de fundering is. De straat is afgesloten voor verkeer.

De bewoners moeten er rekening mee houden dat ze hun huizen binnenkort moeten verlaten. De gemeente Rotterdam overlegt met woningcorporaties over eventueel vervangende woonruimte.

Bouw- en woningtoezicht heeft een aantal maanden geleden de situatie als veilig beoordeeld. Inmiddels is duidelijk dat de situatie is veranderd. De gemeente heeft maandagavond in een gesprek met de bewoners gezegd dat het slopen van de huizen een optie is, omdat de herstelkosten te hoog zouden zijn.

Voor de sloopwerkzaamheden is een nulmeting in de huizen gedaan om te kijken welke schade er al was. Die toestand kan worden vergeleken met de ontstane situatie. Opdrachtgever van de sloop is BOOR, dat zegt dat alle procedures vooraf keurig zijn doorlopen. Voor het overige verwijst de scholenkoepel naar de gemeente.

Deel dit artikel: