Nedstaal begint asbestproef in de zomer

Nedstaal in Alblasserdam mag een proef doen met het omsmelten van asbesthoudend schroot. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Nedstaal wil deze zomer al starten met de proef.

Het staalbedrijf had toestemming voor de proef gekregen van de Provincie Zuid-Holland, op advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Bezwaren afgewezen
Tegen dat besluit werd door het aktiecomité Asbest Nedstaal Nee en de colleges van B&W van Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht beroep aangetekend. De Haagse rechtbank heeft de bezwaren nu afgewezen. De gemeente Alblasserdam zegt teleurgesteld te zijn.

"Onze advocaat gaat de uitspraak goed bestuderen en daarna gaan we met hem bespreken of we ons hier bij neerleggen. Op voorhand sluiten we nu zeker nog niet uit, dat we tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de Raad van State", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Gemeentes niet ontvankelijk
De colleges van de twee aangrenzende gemeentes zijn door de rechtbank in hun beroep niet ontvankelijk verklaard. Volgens de rechter zijn burgemeester en wethouders van Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht bestuursrechterlijk gezien géén belanghebbenden in deze kwestie.

Het Aktiecomité Asbest Nedstaal Nee zegt bij monde van Willem Schulpen "sowieso naar de Raad van State te stappen. Dit is een politieke uitspraak van de Haagse rechtbank. Het gaat hier om de gezondheid van mensen". Nedstaal is juist wèl blij met de uitspraak van de rechtbank.

Veiligheid is gewaarborgd

"De rechter heeft echt inhoudelijk geoordeeld, dat bij deze proef de veiligheid van mensen in en om de fabriek is gewaarborgd. TNO had dat eerder al gezegd en de rechtbank heeft dat nu getoetst en komt tot dezelfde conclusie", aldus directeur Jan-Henk Wijma.

Hij zegt nu "onmiddelijk te beginnen met de voorbereidingen voor de proef. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de aanvoer van asbesthoudend schroot. Ik ga er vanuit, dat we van zomer dan echt gaan beginnen met omsmelten". Wachten op vervolg van het juridisch steekspel is voor hem geen optie.

Onrust en commotie
Het plan om een proef te nemen met het meesmelten van asbesthoudend schroot in het productieproces van het staalbedrijf leidde in Alblasserdam tot veel onrust en commotie. Omdat niet geheel duidelijk is of er asbestvezels vrij kunnen komen, is het nodig om daar eerst een proef mee te doen.

Omwonenden proefdieren
Het aktiecomité oordeelde, dat mensen in de omgeving van het bedrijf op zo'n manier proefdieren worden. Onderzoekers van TNO oordeelden, dat Nedstaal voldoende veiligheidswaarborgen heeft ingebouwd om de proef op een verantwoorde wijze uit te voeren.

De OZHZ zag op basis van het oordeel van TNO géén reden om toestemming te weigeren voor de proef. De Provincie Zuid-Holland (die formeel bevoegd gezag is) besloot daarop vergunning te verlenen. Dat leidde in februari tot de rechtzaak, waarin nu is uitgesproken dat de proef door mag gaan.

Deel dit artikel: