Jan Gat blijft op zijn plek staan

Het beeld De Verwoeste Stad van Ossip Zadkine moet op Plein 1940 blijven staan. Dit adviseert het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam aan het college van Burgemeester en Wethouders.
Naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad heeft cultuurwethouder Antoinette Laan laten onderzoeken of de verplaatsing van het beeld naar het Centraal Station wenselijk en haalbaar was. Het CBK heeft daarbij gekeken naar allerlei zaken, zoals artistieke, juridische, technische en cultuurhistorische aspecten. Daarbij is advies ingewonnen bij verschillende deskundigen.

Dynamische plek
Een speciale commissie begreep het enthousiasme over de nieuwe entree van het Centraal Station, maar vindt het karakter van een herdenkingsmonument niet te verenigen met de dynamische plek voor het station.

Nieuw baanbrekend beeld
Er zou volgens die commissie eigenlijk een nieuw baanbrekend beeld voor het station moeten komen. Ook adviseert de speciale adviescommissie om meer aandacht te geven aan het beeld waar het nu staat, op Plein 1940, bijvoorbeeld door een historische route

Wethouder Laan is blij met de discussie over de beelden in de stad. Het laat volgens haar zien dat Rotterdammers verknocht zijn aan hun beelden. Ze verwacht dat het college van Burgemeester en Wethouders het advies overneemt.

Deel dit artikel: