'Dordrecht is een bananenrepubliek'

Misbruikt Mustafa Karasahin zijn grondrecht, door de gemeente Dordrecht in een paar jaar tijd te overladen met 3500 brieven? De gemeente vindt van wel, maar de brievenschrijver stelde donderdag dat hij ‘de bananenrepubliek’ juist scherp houdt.

"Het houdt niet op, de niet aflatende stroom brieven en procedures", zo opent advocaat Kaijen haar pleidooi voor de gemeente Dordrecht. Daarom eiste Dordrecht donderdag in een kort geding dat Karasahin maximaal twee keer per week contact mag hebben met de gemeente. Of dit nou via brief, fax, e-mail, sms, telefoon of baliebezoek is. Voor elke overtreding moet hij één dag de cel in.

Het is een opmerkelijke eis, omdat in de grondwet staat dat burgers vragen mogen stellen aan de overheid. En de grondwet stelt daar geen beperkingen aan. Maar volgens de advocaat van de gemeente gaat het hier om een ‘uitzonderlijke maatregel voor een uitzonderlijke situatie’.

Kost half miljoen euro
De advocaat wijst erop dat er dagelijks vier tot vijf ambtenaren bezig zijn met het registreren en verwerken van de bezwaarprocedures van de brievenschrijver. Jaarlijks zou dit een half miljoen euro kosten: "Dit legt een onevenredig en onacceptabel beslag op de gemeente", aldus de advocaat. "En dat gaat ten koste van de dienstverlening aan andere inwoners van Dordrecht."

Bovendien is de inhoud van zijn bezwaarschriften en WOB-verzoeken volgens de gemeentelijke advocaat veelal zinloos: "Karasahin heeft een WOB-verzoek ingediend waarin hij de gemeente vroeg om aan te geven hoeveel klinkers in de Toulonsestraat in Dordrecht liggen." Volgens de advocaat is de zaak helder: Karasahin misbruikt de grondwet.

Media-aandacht
De Dordtse brievenschrijver is niet onder de indruk van het pleidooi en al helemaal niet van een mogelijke celstraf. "Ik zet Dordrecht juist weer op de kaart", zo vertelt hij bij binnenkomst. Karasahin geniet zichtbaar van de landelijke mediabelangstelling van PowNews, RTL en SBS6. Hij ziet zichzelf als een David die vecht tegen de reus Goliath, een strijd zonder winnaars of verliezers.

In zijn weerwoord stelt hij dat Dordrecht een ‘bananenrepubliek’ is die de wetten en regels naar ‘eigen hand wil zetten’: "Klagen en vragen mag; daar staat geen maximum op. Dat is door wijzen en geleerden zo vastgelegd in de wet."

Huisjesmelker
Karasahin en de gemeente liggen al jaren met elkaar overhoop. In het verleden waren er geschillen over de aanpak van illegale kamerverhuur. De gemeente liet een aantal panden van huisjesmelker Karasahin onteigenen. Ook heeft de gemeente voor €800.000 euro aan dwangsommen tegen hem lopen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Deel dit artikel: