NIEUWS

Vier gemeentes slepen Chemours en DuPont voor de rechter om schade door kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX

Vier gemeentes slepen Chemours en DuPont voor de rechter
Vier gemeentes slepen Chemours en DuPont voor de rechter © Rijnmond
De gemeentes Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht slepen Chemours en DuPont voor de rechter. Ze vinden dat de Dordtse chemiebedrijven de gevaren van de uitstoot van de kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX hebben verzwegen. Ook zouden ze onvoldoende hebben ingegrepen om de schade te beperken. "De gevolgen van de uitstoot zijn evident, zowel financieel als maatschappelijk."
De kwestie van de schadelijke uitstoot en lozingen van afvalwater in de Beneden-Merwede met de kankerverwekkende stoffen houdt de gemoederen al jaren bezig. Tot 2012 werd bij het chemieconcern gewerkt met de stof PFOA en sinds 2012 met GenX. Naarmate meer bekend werd over de twee stoffen, nam de ongerustheid over schade voor mens en milieu toe. Omwonenden trokken aan de bel, gemeente en provincie grepen diverse keren in en scherpten de eisen voor de vergunningen aan.

Uitspraak rechter ook voor andere slachtoffers

De gemeentes hebben de bedrijven in 2018 officieel aansprakelijk gesteld. Toch verbeterde de situatie niet en wezen Chemours en DuPont iedere aansprakelijkheid af. Een advocaat heeft vrijdag een dagvaarding laten bezorgen bij de Dordtse chemiebedrijven.
De verantwoordelijkheid van een bedrijf blijft niet beperkt tot de voorschriften in een vergunning
De gemeentes Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht
Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht starten een zogeheten civielrechtelijke procedure. Dat betekent dat ze alleen namens zichzelf kunnen procederen. "Maar wij gaan ervan uit dat een uitspraak van de rechter de basis kan zijn voor anderen die schade willen verhalen op Chemours en DuPont in Dordrecht." Te denken valt aan omwonenden en (oud-)medewerkers van de chemiebedrijven die gezondheidsklachten zeggen te hebben door de uitstoot van PFOA en GenX.
Tekst loopt door onder foto
DuPont Chemours in Dordrecht
DuPont Chemours in Dordrecht © Rick Huijzer

Maat is vol

Voor de gemeentes is de maat nu vol. Ze schrijven: "De verantwoordelijkheid van een bedrijf blijft niet beperkt tot de voorschriften in een vergunning. Dit geldt temeer als binnen het bedrijf veel meer kennis aanwezig is van (het effect van) deze stoffen dan kenbaar is gemaakt door dit bedrijf."
De chemiebedrijven wisten volgens de gemeentes van de milieu- en gezondheidsrisico's van PFOA en GenX-stoffen. "Toch hebben zij daarvoor niet gewaarschuwd en dit onvoldoende aangegeven bij onder andere het aanvragen van vergunningen. Ook hebben Chemours/DuPont, ondanks deze kennis, te weinig gedaan om de gevolgen van de uitstoot te voorkomen."
GenX-filters bij Chemours
GenX-filters bij Chemours © Rijnmond

Aansprakelijk voor schade aan mens en milieu in verleden, heden en toekomst

Er is inmiddels een dik dossier opgesteld om voor te leggen aan de rechter. Daarin zitten historische gegevens, vergunningsaanvragen, onderzoeksrapporten en communicatie tussen het hoofdkantoor in de Verenigde Staten en de directie van het bedrijf in Dordrecht.
De gemeentes leggen nu bij de rechter de eis op tafel legt dat die bepaalt dat Chemours en DuPont onrechtmatig hebben gehandeld en dat ze aansprakelijk zijn voor alle schades in het verleden, heden en toekomst. Een uitspraak in hun voordeel is "cruciaal voor de nog op te starten schadevergoedingsprocedure", aldus de gemeentes. De schade bestaat volgens hen onder meer uit gezondheidsonderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gedaan op kosten van de gemeenschap en uit de gevolgen van de bodemverontreiniging.