Krijgt de Van Brienenoordbrug straks een beurt in Barendrecht? Gemeente is kritisch

De gemeente Barendrecht is kritisch op het plan om een deel van de Van Brienenoordbrug eventueel te verbouwen op het bouwdok aan de Oude Maas. Wethouder Peter Luijendijk van verkeer en ruimtelijke ordening maakt zich zorgen over geluidsoverlast, verkeersveiligheid en mogelijke milieuschade.

Vanaf de zomer van 2025 krijgt de Van Brienenoordbrug een grondige opknapbeurt. De boogbrug richting Dordrecht wordt helemaal vervangen. De oude boogbrug wordt op een andere locatie gerenoveerd en teruggeplaatst ter vervanging van de brug in de richting van Den Haag. Het bouwdok aan de Oude Maas is in beeld als mogelijke renovatielocatie bij Rijkswaterstaat, dat onderzoekt of de plek daadwerkelijk geschikt is.

Eind 2020 benaderde Rijkswaterstaat de gemeente Barendrecht met het plan. Daarop vroeg de gemeente om diverse onderzoeken te starten. "Denk daarbij aan een geluidsonderzoek, waarbij de gemeente het zogenoemde gritstralen ziet als een groot knelpunt", vertelt Luijendijk. "Daarnaast vinden we dat de effecten op natuur en milieu nauwkeurig moeten worden onderzocht. Ook maken we ons zorgen over de verkeersveiligheid, de doorstroming en het parkeren."

Zodra de uitkomsten van alle onderzoeken bekend zijn maakt de gemeente de afweging of het in zee gaat met het plan. Barendrecht is niet als enige renovatielocatie in beeld, Rijkswaterstaat kijkt ook nog naar andere opties.

Deel dit artikel: