Geboortegolf kievitkuikens in Zegenpolder bij Rhoon

Het gaat niet goed met de kievit in ons land: de populatie neemt gestaag af. Onderzoekers Niels Godijn en Cornelis Fokker van Kenniscentrum Akkervogels proberen daar verandering in te brengen en volgen de kievit in de Zegenpolder bij Rhoon op de voet. En met succes: enkele jaren geleden slaagde maar vijftien procent van de moeders erin een kind groot te brengen, nu is het de helft van de moeders in de Zegenpolder waarbij dat lukt.

De Zegenpolder is sinds 2017 een plek waar natuur en landbouw de handen ineenslaan. Dat maakt het gebied een interessante plek voor de kievit. "Hier wordt momenteel geëxperimenteerd met een andere vorm van akkerbouw: geen insecticiden, betere zorg voor de bodem, andere samenstelling van gewassen, een ander bouwplan en het gebied wordt doorsneden door allerlei gras en kruidenranden. Bovendien zijn er heel omvangrijke watergangen met natuurlijke oevers", vertelt Godijn.

'Ergens tussen het uitkomen en het wegvliegen gaat het fout'

Godijn en Fokker volgen al vijf jaar de kievit in het gebied vanaf het moment dat ze hier aan komen, tot het moment dat ze hier weer vertrekken. In die fase leggen ze de eieren en brengen ze de kuikens groot. "We hebben een beetje in beeld waar het fout gaat. Dat is niet tijdens de eifase. Dat gaat vrij goed, omdat we in samenwerking met de boeren de nesten markeren en zo behoeden voor beschadiging. Maar toch werden er niet meer kuikens groot. Dus ergens tussen het uitkomen en het wegvliegen gaat het fout."

Geboortegolf

Het onderzoekt werpt z'n vruchten af. Zo blijkt voedselgebrek in akkerbouwgebieden een van de redenen dat kuikens niet volgroeid raken. "Ze eten alles wat in de snavel past en binnen snavelbereik komt, zoals muggen, spinnen, kevers en wormpjes. Ze lopen graag langs de randjes. Daar profiteren ze van voedsel en beschutting, maar in grootschalig boerenland zijn weinig randjes en weinig insecten", licht Godijn toe. In de Zegenpolder zijn er daarom veranderingen aangebracht waardoor de kuikens wél genoeg eten kunnen vinden. "In dit gebied wordt bodembemesting toegepast, worden er geen insecticiden gebruikt, is er een bloemrijk grasland en een grotere diversiteit aan gewassen. De variatie in het landschap hier is ontzettend hoog in vergelijking met het monotone karakter van hoe het tot een jaar of vijf geleden hier was." Deze aanpassingen hebben dit voorjaar voor een heuse geboortegolf gezorgd en zorgen ervoor dat de kievit na de winter weer terugkeert naar het gebied. "Waarschijnlijk hebben ze hier een goede jeugd gehad en willen ze die ook aan hun kinderen geven."

Geliefd natuurgebied onder wandelaars

E zijn veel natuurliefhebbers die in het gebied wandelen. "Ik vind het mooi om dit gebied te zien ontwikkelen", vertelt een wandelaar. "Er zitten hier kieviten, reeën en hazen. Het is gewoon een fantastisch gebied."

Meer over dit onderwerp:
CHRISNATUURLIJK NIEUWS DIEREN NATUUR
Deel dit artikel: