Zo wil de gemeente Rotterdam wijkbewoners meer invloed geven

Weg met de gebiedscommissies en wijkcomités. Met 35 gekozen wijkraden, wijkhubs en wethouders die allemaal een paar wijken adopteren, wil de gemeente Rotterdam een 'nieuwe wijkdemocratie' invoeren. Het huidige systeem met gebiedscommissies leidt tot veel chagrijn en frustratie. Er komt nauwelijks reactie op adviezen en gebiedscommissies voelen zich al langer niet serieus genomen. Daarom wil wethouder Roos Vermeij een andere manier van werken om meer inspraak vanuit de wijk te regelen.

Het plan is om 35 wijkraden op te richten, waarvan de vertegenwoordigers worden gekozen door middel van verkiezingen. In die wijkraden worden jaarlijkse plannen voor de wijk gemaakt. Die kunnen gaan over bereikbaarheid, de buitenruimte, veiligheid en welzijnsorganisaties. Als de gemeente grote plannen heeft voor de stad die een bepaalde wijk raken, moeten vooraf afspraken worden gemaakt over welke inspraak de bewoners krijgen. De wijkraden controleren of die afspraken worden nagekomen. Zo moet vanaf het begin al duidelijk zijn wat de zeggenschap van mensen in de wijk is. Dat kan gaan over Feyenoord City, de nieuwe oeververbinding, de energietransitie of bijvoorbeeld woningbouw.

Iedere wethouder in Rotterdam gaat een paar wijken adopteren en de wijkraden krijgen hulp van onafhankelijke adviseurs: wijkbuddy's. De wethouders overleggen met hun wijkraden en moeten direct aanspreekbaar zijn. De nieuwe wijkraden kunnen ongevraagd advies geven en de wethouder die de wijk heeft geadopteerd moet erop letten of die adviezen worden opgevolgd.

Nu kunnen gebiedscommissies en wijkraden ook ongevraagd advies aan de gemeente geven, maar gebiedscommissies klagen al langer dat er niets met hun adviezen wordt gedaan. Deze nieuwe opzet moet ervoor zorgen dat de wensen van wijkbewoners beter aankomen.

De wijkraden krijgen een zak geld voor initiatieven vanuit de wijk en bewoners mogen stemmen welk idee geld krijgt. Een wijkraad is straks niet alleen een verzameling mensen en afspraken, maar er komt een plek in de wijk waar de deur altijd open moet staan en waar iedereen elkaar kan ontmoeten.

Deel dit artikel: