Rekenkamer: te vroeg voor definitief besluit gemeente over deelname Feyenoord City

De gemeente Rotterdam kan nu nog geen afgewogen besluit nemen om mee te doen aan het nieuwe stadion Feyenoord. Dat schrijft de Rekenkamer Rotterdam in een nieuw rapport. Er is op belangrijke punten zoals landaanwinning en financiën nog steeds onduidelijkheid of aan alle met de gemeente gemaakte afspraken is voldaan.

Een Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De Rekenkamer Rotterdam heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op de gegevens van het rapport van het financiële adviesbureau Deloitte. Daarin is gekeken of alle aannames en berekeningen in de business case van het nieuwe stadion kloppen en of er aan alle voorwaarden is voldaan. Van de 98 voorwaarden wordt aan 54 voldaan, 36 voldoen bijna.

Over de haalbaarheid van de businesscase van het nieuwe stadion en over de samenstelling van de financiering, trekt Deloitte geen conclusie. De accountants laten het oordeel of wordt voldaan aan die gemaakte afspraken over aan de gemeenteraad.

Nog te veel vragen onbeantwoord

De Rekenkamer vindt de noodzakelijke aanwezigheid van publiek belang voor het aandeelhouderschap nog steeds onvoldoende onderbouwd. "Ook is de bereidheid van de betrokken financiers niet getoetst en het ontbreekt aan duidelijkheid over de financieringsstructuur en het risicoprofiel van de business case. Verder zijn er onzekerheden over de bouwkosten en de risico’s voor de gemeente bij de erfpachtconstructie voor de landaanwinning” , zo staat te lezen in het rapport dat naar de gemeenteraad is gestuurd.

Nog geen besluit nemen of extra controle

De komende weken bespreekt de gemeenteraad de businesscase van Feyenoord. In juli moet een besluit genomen worden of de gemeente met een bijdrage van 40 miljoen euro gaat meedoen. De Rekenkamer doet de aanbeveling om vast te houden aan de afspraak dat aan alle voorwaarden moet zijn voldaan.

Als de gemeenteraad toch wil instemmen met de deelname in het stadion dan geeft de Rekenkamer wel het advies om heldere normen op te stellen voor het toetsen van opschortende voorwaarden.

Ook moet goed in de gaten worden gehouden dat zaken die nog uitgevoerd moeten worden ook daadwerkelijk plaatsvinden. En er moet snel duidelijkheid komen hoe het precies zit met de landaanwinning. Het gaat dan over de rol van de gemeente Rotterdam daarbij en de financiële risico’s.

Meer over dit onderwerp:
FEYENOORD CITY ROTTERDAM NIEUWS VOETBAL POLITIEK
Deel dit artikel: