Column: Motie 143 Stop hiermee

Het moet het jaarlijkse hoogtepunt zijn van de Rotterdamse politiek: de behandeling van de begroting voor het komende jaar. Maar politiek verslaggever Justus Cooiman ergert zich steeds meer aan de eindeloze debatten en talloze zinloze moties die worden ingediend. De oogst donderdagavond: 142 moties en 25 amendementen. Justus stelde motie 143 op, in de hoop dat het volgend jaar anders gaat.

Motie 143 Stop hiermee

De politieke redactie van RTV Rijnmond, in z’n eentje bijeen op vrijdag 7 november, gefrustreerd rondlopend na weer een teleurstellende begrotingsbehandeling,


Constaterende dat:

Democratie een groot goed is

Debatteren een essentieel onderdeel vormt van de politiek

Nieuwe raadsleden graag hun visitekaartje willen afgeven

Oppositiepartijen hun kans proberen te grijpen invloed uit te oefenen op het beleid

Overwegende dat:

Sinds een aantal jaar zelfs twee volle dagen worden uitgetrokken voor de behandeling van de begroting

De begroting in alle commissies al uitgebreid is behandeld

De raadsdebatten een herhaling van zetten zijn

De debatten daarmee zelden tot nieuwe inzichten leiden

De uitkomst dan ook nauwelijks nieuws bevat

Bijna alle moties van tevoren al zijn opgesteld

Vooraf vaak duidelijk is welke motie het gaat halen

De moties regelmatig pietluttigheden bevatten

De oppositie heel veel kansloze moties indient

Er slechts luciferhoutjes in een groot bos worden verplaatst

Ambtenaren, voorlichters, bodes en andere medewerkers ook twee dagen aanwezig zijn

Dit een behoorlijke bak belastingcenten kost

Zij in die tijd heel veel nuttige dingen kunnen doen voor Rotterdam

De publieke tribune altijd nagenoeg leeg is


Roept de Rotterdamse politiek op:

Het volgend jaar echt helemaal anders aan te pakken, om te voorkomen dat zelfs politiek journalisten dit circus de rug toekeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

(Toch benieuwd naar alle moties? Klik hier)

Deel dit artikel: