Analyse: Kendoe-coalitie blijft eenvoudig op de been

De jaarlijkse marathonzitting in het Rotterdamse stadhuis duurde dit jaar opgeteld zo'n 33 uur. Het werd een afmattende duurloop die door de coalitiepartijen blessurevrij werd uitgelopen. De krappe meerderheid van 23 van de 45 zetels bracht de coalitie tijdens deze eerste begrotingsbehandeling niet in problemen.

Heel even leek oppositie bloed te ruiken toen het ging over de spaarpot van de gemeente. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA stelde in een motie voor om een miljoen euro te reserveren tegen straalvuil en graffiti. Gemakshalve werd dit geld uit 'de algemene middelen' gehaald, zeg maar die spaarpot.

"Ja, zo kan ik ook begroten", zei de oppositie. En "hoeveel ruimte is er verder nog in de begroting?", vroegen de partijen zich af. En daar hadden ze een punt. Ook de Rekenkamer heeft zich regelmatig tegen dit soort praktijken uitgesproken. Het is tegen de regels en bovendien zou Leefbaar Rotterdam hier als oppositiepartij schande van hebben gesproken.

Rijen blijven gesloten
Maar de storm ging snel weer liggen. Zelden werd het echt spannend. De rijen bleven gesloten en dan is het voor de oppositie kruimels verzamelen. Zelfs toen het ging over de omstreden sluiting van wijkcentrum De Larenkamp lukte het de oppositiepartijen niet de coalitie pijn te doen. Van de interne crisis binnen Leefbaar Rotterdam is weinig meer te zien, of deze wordt knap verborgen gehouden.

Dat wil niet zeggen dat het echt sprankelde bij de zes wethouders. Onverstoorbaar, maar zonder veel franje deden ze hun verhaal. Dat kwam misschien ook wel doordat veel plannen nog concreet gemaakt moeten worden, zoals op het gebied van integratie, duurzaamheid en onderwijs. Die visies volgen in de loop van volgend jaar. Dan moet blijken of deze coalitie toch kan worden pootje gelicht.

Deel dit artikel: