Plan: in 2018 minder files A16 Dordrecht

De gemeente Dordrecht en Rijkswaterstaat gaan het fileknelpunt op de Randweg N3 bij de A16 aanpakken. De op- en afritten worden op zo'n manier aangepakt, dat de files op termijn moeten verdwijnen.

De verkeerssituatie wordt aanpast zodat er eigenlijk geen kruisingen meer zijn boven de A16. Zo wordt er een kwart-klaverblad aangelegd voor het verkeer vanaf de kant van Papendrecht naar Breda. Hierdoor kunnen ook de stoplichten richting Rotterdam verdwijnen.

Dordtse Kil
De gemeente Dordrecht is uiteraard blij met de plannen. "Het scheelt een hoop frustratie voor onder meer forenzen ondernemers", vertelt wethouder Jasper Mos. "We willen dit knooppunt al langer aanpakken, want over de N3 worden veel gevaarlijke stoffen vervoerd en die wil je gewoon niet in de file hebben." En met het naastliggende bedrijventerrein Dordtse Kil in ontwikkeling wordt het in de toekomst alleen maar drukker. Het industrieterrein krijgt twee losse op- en afritten, zodat de filedruk wordt verdeeld.

Rijk en regio
Voor Rijkswaterstaat gaat hiermee een van de grootste nieuwe aanlegprojecten in Zuid-Holland in uitvoering. Projectleider Jantien Heijdeman: "Ja ook voor ons is dit een forse aanpassing. Het project staat bovenaan de top zes grootste fileknooppunten tussen hoofd- en lokale wegen die Rijk en regio samen aanpakken. Maar we zullen er alles aan doen om de verkeershinder op de N3 zo beperkt mogelijk te houden."

Ondertekening
Dordrecht en Rijkswaterstaat hebben donderdag de plannen ondertekend. De werkzaamheden moeten in 2016 beginnen. De gemeente heeft hiervoor zo'n 15 miljoen euro gereserveerd.

In 2018 moet de nieuwe situatie gereed zijn.

Deel dit artikel: