Groot deel Rotterdamse gemeenteraad worstelt met besluit deelname Feyenoord City

De Rotterdamse gemeenteraad worstelt nog steeds met de vraag of en wanneer er ingestemd moet worden met deelname van 40 miljoen euro aan het nieuwe Feyenoordstadion. Kan dat besluit nog voor de zomer vallen, met alle vragen die er nu nog zijn over de financiering, de oplopende bouwkosten, de risico’s en de opbrengsten voor de gemeente?

Gemeenteraadsleden zeggen dat veel afhangt van de informatie van Feyenoord, dat binnenkort met de gemeenteraad spreekt. Het voorstel dat Leefbaar Rotterdam eerder al deed om de beslissing uit te stellen, duikt nu bij wat meer partijen in de gemeenteraad op als er niet meer informatie komt.

De Rekenkamer Rotterdam liet vrijdag aan de gemeenteraad al weten dat zij het nog te vroeg vindt voor een definitief besluit over deelname aan Feyenoord City. Er is op cruciale punten nog steeds onduidelijkheid of aan alle afspraken die met de gemeente zijn gemaakt is voldaan. Tijdens de commissievergadering met de raadsleden van de afgelopen avond zette de directeur van de Rekenkamer Rotterdam het advies nog iets harder neer. "Neem nu nog geen beslissing over deelname Feyenoord City, want dan neem je de regie van de gemeenteraad af”.

Veel raadsleden stelden vragen. Christine Eskes van het CDA merkte op dat het toch nog geen definitief besluit is. Dat komt pas later in het jaar en dan kan je alsnog ‘nee' zeggen als niet aan de afspraken is voldaan. De directeur van de Rekenkamer was het daar mee eens, maar ziet het toch anders. "Je kan nu instemmen met opschortende voorwaarden, maar in de beeldvorming en het gevoel zit toch een verschil. Je kan honderd keer zeggen ‘ ja tenzij’ , maar het voelt toch alsof je ‘ja’ zegt." Eskes zei dat het wel een stap kan zijn voor investeerders om aan te haken als er wel een besluit genomen wordt.

Leefbaar Rotterdam vraagt zich af of de Rekenkamer bang is dat er geen weg terug is, want er zijn verwachtingen gewekt bij financieel investeerders. "U formuleert het te stevig, maar dat is wel een beetje de zorg van de Rekenkamer”, aldus Hofstra. “De bezorgdheid zit erin dat er toch een dynamiek gaat ontstaan waarin de raad toch gaat schuiven op de harde voorwaarden die zijn gedaan, nu drie belangrijke punten nog niet aan de afspraken voldoen.”

Deloitte geeft geen advies aan de raad

Veel vragen aan de Rekenkamer gingen ook over het rapport van adviesbureau Deloitte. Op drie cruciale punten geeft het geen advies aan de raad. Die moet nu zelf bepalen of Feyenoord aan de gemaakte afspraken met de gemeente voldoet.

Directeur Hofstra van de Rekenkamer vindt dat dit niet zomaar bij de raadsleden neergelegd had moeten worden, omdat niet iedereen voldoende financiële kennis heeft. Dennis Tak, raadslid van de PvdA en voorzitter van de commissie die het onderzoek heeft uitgezet, zegt dat Deloitte die conclusies niet kon nemen, omdat het een politieke weging is. Wel had het rapport meer in lekentaal gekund, maar het blijft hele complexe materie, aldus Tak.

Leefbaar wilde weten of het rapport zonder bemoeienis van de wethouder tot stand was gekomen. Want bij een aantal bijeenkomsten had hij er wel bij gezeten. Voorzitter Dennis Tak zei dat de commissie juist a-politiek te werk was gegaan en het rapport dus volledig onafhankelijk was.

Hoe nu verder?

De komende weken gaat de raad in gesprek met Feyenoord, supporters en met het college van burgemeester en wethouders. Er zal veel informatie verzameld worden en dan moet gekeken worden of er een besluit kan komen of niet. GroenLinks-raadslid Jeroen Postma vindt dat er goede redenen zijn om nu niet direct zijn handtekening te zetten. Eerst moet er over bijvoorbeeld de opbrengst en risico’s voor de gemeente Rotterdam meer informatie komen. Postma vraagt zich af of het allemaal wel gaat lukken wat Feyenoord nu voorstelt. In de laatste businesscase is de opbrengst voor de gemeente lager in vergelijking met de eerste businesscase. Door nu van 25 jaar looptijd naar 27 jaar te gaan, zou dat gecorrigeerd kunnen worden is de gedachte.

“De leningen zijn na 25 jaar afbetaald en in die twee extra jaar kan een grotere uitbetaling komen voor de gemeente. Maar 25 jaar is lang, zeker in de voetbalwereld. Hoe doet de club het in al die jaren? Stel dat het een paar jaar slechter gaat. Wat betekent het dan. De bal ligt nu echt bij Feyenoord om nu alles duidelijk te maken”, aldus Postma.

Leefbaar Rotterdam-fractievoorzitter Robert Simons wil weten waarom de investeerders nog steeds niet instappen om de financiering rond te krijgen. Simons: “ Blijkbaar is het risico te groot. Wij willen eerst de financiering rond hebben en dan pas tekenen. Dat is de juiste volgorde.

Dennis Tak vindt dat er naast de gemeente ook grote financiers moeten meedoen. “Ik begrijp niet goed waarom dat nog steeds niet gelukt is. Het warmtebedrijf heeft laten zien dat de gemeente niet een ervaren aandeelhouder is bij grote projecten. De risico’s moeten voor de stad goed zijn afgedekt. Grote investeerders zouden dus moeten instappen”. De PvdA is bang dat als het misgaat, de gemeente op andere zaken gaat bezuinigen om de rekening te kunnen betalen in het stadionproject.

Bouwkosten

Zorgen zijn er bij de gemeenteraadsleden ook over de bouwkosten. Door een grotere vraag aan grondstoffen voor de bouw en een wat afgenomen aanbod stijgen de prijzen van staal, hout en beton de laatste maanden snel. Ten opzichte van de originele businesscase zijn de bouwkosten voor het nieuwe stadion al gestegen. Eerst stond het bedrag op 365 miljoen euro aan kale bouwkosten. Met rente en inflatie erbij waren de totale bouwkosten begroot op 441 miljoen.

Dat totaalbedrag is gelijk gebleven. De bouwkosten van het stadion zijn weliswaar al gestegen, maar enkele aanvullende bouwprojecten, zoals een overkluizing van het spoor, zijn uit het kostenpakket van de businesscase van de voetbalclub gehaald. De totale bouwsom in het bedrijfsplan is daardoor nog steeds 441 miljoen.

Als de bouwkosten nóg verder stijgen, en dat is niet ondenkbaar, raakt het de opbrengst van de club in het nieuwe stadion, omdat de aannames in de businesscase dan niet meer overeenkomen met de werkelijke situatie.

Ook zijn er vragen wie uiteindelijk moet gaan betalen voor de landaanwinning. In de businesscase wordt wel over de kosten van de landaanwinning gesproken, maar niet wie dat betaalt. En hoe zit het met de erfpachtregeling van dit terrein? Ook de directeur van de Rekenkamer kon daar in zijn ontmoeting met de raadsleden niets over zeggen.

“Is dit nu een goede businesscase”, wilde Ellen Verkoelen van 50Plus aan het einde van de vergadering weten. Hofstra: “De businesscase is pas goed als alle informatie erin zit om een goed besluit te kunnen nemen. Die info is op dit moment nog niet geleverd”. Het blijft de vraag of de raad dat besluit nog voor de komende zomer wél kan nemen.

Meer over dit onderwerp:
FEYENOORD CITY NIEUWS ECONOMIE
Deel dit artikel: