Rotterdammers achter expertisecentrum kindermishandeling

Kinderartsen kunnen vanaf vrijdag op elk moment van de dag advies inwinnen als ze een vermoeden hebben van kindermishandeling. Hiervoor is een speciaal centrum in het leven geroepen.

De artsen kunnen dan bellen met het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling; het LECK. De specialisten in dit centrum werken onder meer in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Het expertisecentrum komt er omdat artsen vaak twijfelen of letsel bij kinderen het gevolg is van een ongeluk, ziekte of mishandeling. Soms worden kinderen uit huis geplaatst, terwijl dit niet terecht is.

De Rotterdamse stichting Chance for a Child nam het initiatief voor het centrum.

Deel dit artikel: