ProRail en Keyrail krijgen ton boete voor brand Kijfhoek

De spoorbeheerders ProRail en Keyrail moeten elk een boete betalen van 100.000 euro voor de brand op rangeerterrein Kijfhoek op 14 januari 2011. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Volgens de rechter hebben beide bedrijven te weinig oog gehad voor de veiligheid op het rangeerterrein. Toch legde de rechter een lagere boete op dan de 900.000 die justitie had geëist. De rechtbank hield er rekening mee dat de veiligheid op het goederenspoor de laatste jaren is verbeterd. Ook woog mee dat er inmiddels een ander computersysteem in gebruik is genomen, waarmee de goederentreinen beter in de gaten kunnen worden gehouden.

Dreiging

De officier van justitie zei twee weken geleden dat er structureel iets mis was op Kijfhoek. In vijf jaar tijd waren er 26 botsingen en ontsporingen. Volgens de rechtbank ging het om een incident, waarvan geen echte dreiging uitging, maar een vermeende dreiging. Dat kwam omdat de ethanol 'schoon' verbrandde en andere wagons konden worden weggehaald.

Geluk

In dezelfde uitspraak zegt de rechtbank ook, dat de regio geluk heeft gehad. Zou er een andere gevaarlijke stof bij betrokken geweest zijn, dan had dat tot een ramp kunnen leiden. Dat ProRail en Keyrail niet eerder veroordeeld zijn voor zo'n incident en inmiddels veel maatregelen hebben genomen, heeft mede geleid tot het opleggen van een lagere boete.

Noodknop

Op 14 januari 2011 botste een wagon met ethanol hard op een andere en vloog in brand. Het ongeval gebeurde doordat storingen in het computergestuurde rangeersysteem stelselmatig werden genegeerd.

Zelfs nadat de wagon met een vier keer zo hoge snelheid als de toegestane 6 km per uur op een ander klapte, hadden werknemers niet meteen de ernst van de situatie door. Toen uiteindelijk iemand op een noodknop drukte, wist niemand wat te doen.

Blusputten

De gealarmeerde brandweer kon moeilijk bij de brand komen, moest op zoek naar blusputten en verkeerde lang in onzekerheid over de inhoud van wagons op het spoor naast de brand. Toen dat lege, maar ongereinigde LPG-wagons bleken te zijn, werd de omgeving ontruimd en de rijksweg A16 afgesloten. Het gevaar week pas toen de wagons werden weggehaald.

Deel dit artikel: