Ouders woedend over dreigende sluiting De Klimop

Veel ouders van leerlingen van basisschool De Klimop aan de Klein-Coolstraat in Rotterdam zijn boos op het BOOR. Deze wil de school met ingang van het volgende schooljaar sluiten.

Volgens de stichting BOOR, waar De Klimop onder valt, heeft de school te weinig leerlingen (60) en is de kwaliteit van het onderwijs volgens de Onderwijsinspectie onder te maat.

Dit staat in een brief die aan de ouders is gestuurd. Het zou volgens BOOR ‘onverantwoord’ duur zijn om een dergelijke kleine school open te houden.

Ouders tevreden
Ouders van leerlingen stellen juist dat De Klimop in de Provenierswijk prima onderwijs levert. Vooral aan leerlingen die in het reguliere onderwijs met grote klassen buiten de boot vallen, maar weer te intelligent zijn voor het speciaal onderwijs.

Er zou teveel naar geld worden gekeken en te weinig naar de behoeften van de leerlingen. Sommige ouders zagen hun kind helemaal opbloeien op De Klimop en leerkrachten zagen kans om een achterstand van een jaar binnen een half jaar weg te werken.

Ouders naar gemeenteraad
Een aantal ouders heeft al contact gezocht met politieke partijen in de gemeenteraad om de kwestie onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaat een aantal donderdagmiddag naar de gemeenteraadsvergadering waar de begroting van BOOR wordt behandeld.

In januari willen ze inspreken tijdens de vergadering van de commissie onderwijs. BOOR wil niet reageren en zegt nog in gesprek te zijn met de ouders.

Deel dit artikel: