nieuws

PvdA ongerust over sanering Stort van Troost

stortvantroost
stortvantroost
ROTTERDAM - De PvdA wil dat de gemeenteraad in Dordrecht opnieuw gaat praten over de sanering van de Stort van Troost. De partij is ongerust over de gevolgen voor het milieu.
Volgens de PvdA is het te risicovol om nog tientallen jaren ernstig vervuild grondwater gecontroleerd te lozen op omringend water in de Biesbosch.
Kosten niet te verhalen
Voor deze saneringsvariant is gekozen uit zowel financiële als praktische overwegingen. Een volledige schoonmaak van het gebied zou 70 tot 80 miljoen euro kosten. Omdat de eigenaar van de stortplaats in 2013 failliet ging, zijn die kosten niet meer op hem te verhalen.
Na de sluiting van de stortplaats in 1978 gebeurde er lange tijd niets. Actievoerders typeerden de stort als een tikkende tijdbom, maar in 2006 kwam er opmerkelijk nieuws. Toen bleek uit onderzoek, dat de natuur veel verontreiniging zelf opruimt.

600 miljoen kilo gif

De Stort van Troost ligt in de Polder Stededijk en is zo groot als 24 voetbalvelden, waar tot zes meter diep, chemisch afval gestort is. Dat gebeurde in de zestiger jaren. In de bodem zit zo'n 600 miljoen kilo aan kankerverwekkende stoffen als benzeen en tolueen.
Schoonmaak terrein niet nodig
Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders in Dordrecht, dat schoonmaak van het terrein niet nodig is en kan worden volstaan met het aanbrengen van een zuiverings- en controlesysteem. De PvdA twijfelt ernstig aan die conclusie.
Bij de gekozen saneringsvariant komt het er op neer dat ernstig vervuild grondwater, dat uit de stort weglekt, wordt gezuiverd en geloosd. De zuivering filtert echter niet 100% van de gevaarlijke en schadelijke stoffen weg. Juist dat baart de PvdA zorgen.
De partij pleit voor afdekking en hermetisch afsluiting, zoals bij de stortplaats Derde Merwedehaven. De discussie wordt, als het aan de PvdA ligt, komende maand opnieuw opgestart in de Dordtse gemeenteraad.