College wil Museumpark betrekken bij ambitieuze renovatie Museum Boijmans van Beuningen

Er moet nog één ultieme poging gedaan worden om te kijken of het ambitieuze plan voor de renovatie en verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen toch mogelijk is. Dat wil het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders. Voorgesteld wordt om ook het Museumpark te betrekken bij de plannen.

Extra kosten komen uit op 75 miljoen euro. Als de raad instemt zou de komende maanden onderzocht moeten worden of het plan haalbaar is en of er geldschieters te vinden zijn. Vandaag werd ook bekend dat Boijmans niet voorjaar 2026 open gaat maar pas najaar 2028.

Van noodzakelijke verbouwing naar ambitieuze renovatie

Museum Boijmans van Beuningen is al 2 jaar dicht omdat het technisch in zeer slechte staat verkeert. In de muren van het pand zit asbest en ook de brandveiligheid is niet op orde. De kosten van de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden liggen rond de 169 miljoen euro. Er werd echter gekozen voor een luxere verbouwing, maar daar moest extra geld van externe financierders voor komen. Tot nu toe is daar 13 miljoen euro voor opgehaald, en dat is te weinig.

De Rotterdamse Francine Houben van architectenbureau Mecanoo ontwikkelde ondertussen een plan. Dat werd grotendeels positief ontvangen, maar er waren ook kritiekpunten. Bijvoorbeeld op de nieuwe entree, die te ver zou uitsteken. Wethouder Bas Kurvers van Bouwen: "Aan de voorkant van het museum werd aangebouwd. De Commissie Welstand en Monumenten vindt dat daardoor het oude rijksmonument wordt aangetast. Ook was er kritiek op de nieuwe toegangsweg voor vrachtverkeer van en naar het museum. De ingang van dat goederenverkeer zou op de Westersingel komen, maar dat is beschermd stadsgezicht. Daar staan ook monumenten."

'Kwaliteitsimpuls'

Architecte Francine Houben heeft het plan nu aangepast. In het Structuurontwerp wordt de renovatie van het museumgebouw gekoppeld aan een 'kwaliteitsimpuls' voor het Museumpark. Zo wordt in het ontwerp onder andere gesproken over een nieuwe entree voor het park aan de Westersingel. Aan de kant van de Kunsthal komt een ingang voor transport van kunstobjecten. De vrachtwagens rijden daarna ondergronds verder het museum in. In het park zou ook een parkpaviljoen met een nieuwe zaal voor hedendaagse kunst en een restaurant komen.

Wethouder Bas Kurvers: "We willen het park beter benutten. Waar andere parken in Rotterdam heel druk zijn in coronatijd, is dit een park dat mensen slecht weten te vinden. Heel veel grote organisaties zitten om dit park heen, bijvoorbeeld het Erasmus MC met duizenden medewerkers en duizenden bezoekers per dag. Hoe mooi zou het als zij het park weten te vinden."

De komende zes maanden zou onderzocht moeten worden hoe haalbaar de plannen zijn. Het voorstel wordt nu bij de gemeenteraad neergelegd die er half juni een besluit over moet nemen. Wethouder Arjan van Gils is enthousiast over het plan: "Ik heb de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd met onder andere de Raad van Toezicht van Museum Boijmans Van Beuningen. Zij willen zich tot het uiterste inspannen door ook naar hun eigen exploitatie te kijken. Daarom geloof ik in deze verkenning om samen met alle betrokkenen dit plan alsnog financieel uitvoerbaar te maken."

Ook wethouder Kurvers ziet het belang van de meest recente plannen: "Feit is dat we de ambitieuze renovatie niet kunnen realiseren met de huidige middelen. Feit is ook dat er een geweldig structuurontwerp voorligt dat we of nu, of nooit voor de stad kunnen verwezenlijken. Als we terugvallen op het basisscenario van renovatie, betekent dat voor het museum en de omgeving stilstand."

Fondsenwerving

De kosten voor het plan dat nu op tafel ligt bedragen 259 miljoen euro. De gemeente betaalt als eigenaar van het gebouw 170,9 miljoen euro voor de noodzakelijke opknapbeurt. Daarnaast worden uit bijdragen van derden nog eens 13 miljoen opgehaald. Dat betekent dat er een tekort van ruim 75 miljoen euro is om de renovatie uit te voeren.

De gemeente geeft aan in gesprek te zijn met vastgoedontwikkelaar Welgelegen Groep. Zij willen de herontwikkeling van de villa's aan de Westersingel en de ontwikkeling van het parkpaviljoen voor hun rekening nemen. Zij zouden bereid zijn om daar 40 miljoen euro in te investeren, waarmee het tekort op 35 miljoen euro komt. De kosten voor de verbetering van het Museumpark zijn nog onbekend. De gemeente zou geld kunnen gebruiken van de budgetten voor meer groen in de stad.

Tot nu toe was het heel lastig om extern geld voor de extra wensen van Boijmans te vinden. De wethouders denken dat het nu beter zal lukken, omdat er nu een concreet plan op tafel ligt. Eerder was dat niet het geval. Dat kwam omdat het museum op last van de brandweer snel moest sluiten en er nog niet aan plannen was gewerkt. Dat zou organisaties, rijke particulieren en fondsen volgens de wethouders hebben afgeremd.

Depot Boijmans

Het nieuwe plan betekent ook dat de deuren van het museum langer gesloten blijven. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was dat het museum in 2026 weer open zou gaan, blijft het slot nu tot zeker 2028 aan de deur hangen. De vertraging komt onder andere doordat de verbouwing meer tijd kost. Zo moet het dak van een van de vleugels vervangen worden, maar dat kan alleen maar in delen gebeuren.

Wel opent het museum dit najaar het Depot Boijmans Van Beuningen. Dat komvormige pand, aan de buitenkant volledig met spiegels behangen, is in korte tijd een van de meest opvallende gebouwen in Rotterdam geworden.

Deel dit artikel: