Milieudienst: Klachten over vliegtuigherrie Rotterdam The Hague Airport gehalveerd

Het aantal overlastmelding over vliegtuigverkeer rond Rotterdam The Hague Airport is het afgelopen jaar gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal ontving de DCMR 30.773 klachten over het vliegverkeer. In 2019 waren dat er nog 62.650.

Door de uitbraak van het coronavirus nam het aantal vluchten af met 61 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal klachten daalde in diezelfde periode met 51 procent.

Toen er na de eerste lockdown weer van en naar Rotterdam gevlogen werd, ging het gemiddeld aantal meldingen sneller omhoog dan normaal. "De onderzoekers concluderen dat het erop lijkt dat na de periode van relatieve rust, het luchtvaartgeluid ná de lockdown extra opviel."

Het aantal meldingen over sportvliegtuigen verdubbelde tot ruim 2600. Het aantal vluchten van dit soort toestellen bleef vrijwel gelijk.

De gemiddelde hoeveelheid vliegtuiggeluid in omliggende woonwijken ging volgens de metingen van de DCMR met 3 decibel omlaag in Bergschenhoek en met 4,5 decibel in Schiedam. Een decibel is de maateenheid om aan te geven hoe hard een geluid is.

Deel dit artikel: