Rotterdamse huisartsen sturen noodkreet aan Koningin Máxima over lange wachtlijsten jeugdzorg

Rotterdamse huisartsen trekken aan de bel over de te hoge belasting van de jeugdzorg in de stad. Wijkteams en jeugd GGZ in de regio kampen met wachtlijsten, waardoor veel van deze problematiek bij de huisarts komt te liggen en de jongeren niet de geestelijke gezondheidszorg krijgen die ze nodig hebben. De huisartsen trekken nu gezamenlijk op in een brandbrief aan Koningin Máxima. Zij gaf afgelopen week aan zich extra te willen inzetten voor de geestelijke gezondheidszorg.

Volgens de Huisartsen Expertgroep GGZ Rotterdam-Rijnmond neemt de druk op de jeugdzorg toe sinds dit in 2015 hervormd werd. Verschillende jeugdzorginstellingen in de regio hanteren voor de rest van dit jaar al een patiëntenstop en ook de Rotterdamse wijkteams hebben lange wachttijden. De zorg komt daardoor terecht bij onder meer de huisartsen, maar ook bij de ondersteuners binnen de praktijken (POH). En dat terwijl die laatste functie daar niet zozeer voor bedoeld is.

De expertgroep maakt zich hier zorgen over. Doordat jongeren met lichte psychische klachten vaak lang moeten wachten op ondersteuning, nemen hun problemen in de tussentijd volgens Noor Pelger van de expertgroep toe. "De coronacrisis zorgt daarbij dat kinderen en jongeren in toenemende mate hulp nodig hebben. Dit komt hun ontwikkeling niet ten goede. Voor kwetsbare jongeren en kinderen staat het leven voorlopig op pauze.”

'Taskforce'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde onlangs aan dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor jeugdzorg, maar volgens Pelger is dat niet voldoende voor een structurele oplossing. Landelijk moet iets veranderen, omdat elke schakel in de keten van jeugdzorg momenteel te zwaar belast is. "In Rotterdam is de nood hoog, maar dat geldt ook voor andere regio’s."

De huisartsen zien dat een taskforce die eerder is opgericht om de druk op de volwassen-GGZ aan te pakken, langzaam maar zeker vruchten begint af te werpen. "Wij stellen voor dat we een soortgelijke taskforce oprichten voor de jeugd GGZ, die regionale partijen aanstuurt tot een gezamenlijke aanpak.” Daarin zouden mensen van het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) moeten zitten, maar ook de Jeugdautoriteit en aanbieders van jeugdzorg. Zij moeten zich bezig gaan houden met de wachttijden in de jeugdzorg.

Máxima

De brandbrief van de Rotterdamse huisartsen is in het bijzonder gericht aan koningin Máxima. Zij gaf vorige week tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje aan dat ze zich de komende tien jaar meer wil inzetten voor de geestelijke gezondheidszorg. Máxima's zus kampte met depressies. De brief wordt ook gestuurd aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

Meer over dit onderwerp:
GGD ROTTERDAM NIEUWS ZORG
Deel dit artikel: