nieuws

Plan 2000+: heel Voorne-Putten industrie

ROTTERDAM - Het eiland Voorne-Putten moet grotendeels vergraven worden tot havengebied en op Goerree-Overflakkee moet de metropool Grevelingenstad komen, een stad met een half miljoen inwoners.
Dat staat in het Plan 2000+, een plan voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven dat eind jaren 60 op tafel ligt.
Tijdens de wederopbouw worden plannen gemaakt om de haven uit te breiden. Het eerste ontwerp voor de Botlek komt uit 1947. Het heeft ingrijpende gevolgen; de Welplaat en het oostelijk deel van het eiland Rozenburg worden vergraven tot havenindustriegebied. In 1955 worden de eerste twee grote huurders binnengehaald: het Amerikaanse Dow Chemical en scheepsbouwer Cornelis Verolme.
De populariteit van de Botlek is in de tweede helft van de jaren 50 zo groot, dat het Rotterdamse Havenbedrijf opnieuw wil uitbreiden. Bovendien gebruiken de oliebedrijven steeds grotere schepen zodat de Nieuwe Waterweg uitgediept moet worden.

Europoort

Minister Algera gaat in 1956 akkoord met het Plan Europoort, waarbij het over gebleven agrarisch deel van het eiland Rozenburg tot havengebied wordt gemaakt. Het Calandkanaal en het Hartelkanaal worden gegraven. Plan Europoort gaat ten koste van de dorpen Nieuwesluis en Blankenburg. Op 13 september 1958 steekt koningin Juliana de eerste spa de grond in en eind 1960 vaart de eerste tanker de Europoort binnen.
De Suezcrisis in 1957 maakt duidelijk dat er Europa voorraden olie moet hebben. Rotterdam blijkt de ideale haven voor die opslag. De Dintelhaven, het Beerkanaal en de Zesde Petroleumhaven worden aangelegd.

Maasvlakte

De vraag naar bedrijfsterrein van de petrochemische industrie blijft het aanbod overtreffen. Rotterdam besluit tot de aanleg van de Maasvlakte. In 1973 meren daar de eerste schepen aan.
Ondertussen wordt er in de jaren zestig ook naar de verre toekomst gekeken. De Rotterdamse burgemeester Thomassen zegt dat het eiland Voorne-Putten vrij blijft van haven en industrie maar deskundigen zien het vergraven van de eilanden als enige oplossing. De Maasvlakte zal nog een tijdje genoeg plaats bieden, maar rond het jaar 2000 zal het ruimtegebrek nijpend zijn.

Grevelingenstad

Het is dan 1969 en er wordt rekening gehouden rigoureuze aanpassingen: de uitbreiding van Hellevoetsluis en Spijkenisse moet worden stil gelegd, de kassenbouw verminder en de ruilverkaveling aangepast. Ook moeten de voorbereidingen worden gestart voor de aanleg van de metropool Grevelingenstad op Goeree-Overflakkee.
De details van dit Plan 2000+ lekken uit en de leiden tot een storm van protest. Burgemeester Thomassen probeert de rel te sussen door de zeggen dat het plan slechts een discussiestuk is en een globaal plan voor de hele lange termijn. Hij zegt wel dat iedereen zich moet realiseren dat een eiland zo ingekapseld tussen haven en industrie op korte termijn onleefbaar zal worden.
In het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg is de kaart te vinden waarop duidelijk te zien is, wat de plannen voor Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee zijn (afbeelding).
Plan 2000+ zal nooit werkelijkheid worden. De uitbreidingen van het haven- en industriegebied gaan in toenemende mate gepaard met milieuvervuiling en de bevolking protesteert steeds meer. De gevolgen van de industrie zijn steeds meer te merken: stank- en geluidsoverlast en smog. De vanzelfsprekendheid waarmee de haven kan uitbreiden, komt tot het verleden te behoren.