nieuws

Onderzoek bevestigt wantoestanden bij Wereldmuseum

ROTTERDAM - Het Wereldmuseum in Rotterdam is afgezakt naar een middelmatig functionerend museum met dalende bezoekcijfers en nauwelijks sponsoren. Dat concludeert onderzoeker Gitta Luiten in een zeer kritisch rapport over het museum.
"De primaire functie als museum lijkt uit het oog verloren", schrijft Luiten: "De aandacht is de afgelopen jaren vooral gericht op verdienfuncties: het restaurant en de catering. De collectie en de museale functie zijn daaraan in aandacht, middelen en belang ondergeschikt geraakt."

Collectie verkopen

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de gemeente Rotterdam. Het Wereldmuseum ligt al jaren onder vuur vanwege het voornemen om een deel van de collectie te verkopen. De omstreden directeur Stanley Bremer werd vorig jaar door een toetsingscommissie teruggefloten: er was onzorgvuldig en niet transparant gehandeld.
Vorig jaar bleek bovendien dat het museum geen raad van toezicht heeft. Op aandringen van de gemeenteraad is daarom onderzoek gedaan naar het functioneren van het Rotterdamse museum.

Geïsoleerd

"De ontzamelplannen hebben het Wereldmuseum geïsoleerd van het museale veld", zo is in het onderzoek te lezen. Ook de slordige omgang met de collectie en het ontslag van driekwart van het personeel hebben de reputatie geen goed gedaan, concludeert Luiten.
Het Wereldmuseum werd in 2006 verzelfstandigd. Directeur Stanley Bremer wilde van het Wereldmuseum een vernieuwend en ondernemend museum maken dat minder afhankelijk zou zijn van subsidies. "Het experiment is te optimistisch gebleken en het experiment is feitelijk mislukt", staat in het rapport. De omzet is weliswaar gestegen, maar de winst niet.

Tekort

Het rapport gaat ook in op de huidige financiële situatie van het museum. De subsidiekorting van de gemeente van bijna twee miljoen euro heeft het Wereldmuseum geen goed gedaan. Het blijkt dat het museum kampt met "een structureel exploitatietekort dat nauwelijks oplosbaar lijkt."
'Conclusies liegen er niet om'
De wethouder van cultuur Adriaan Visser is geschrokken van de conclusies. "Het vertrouwen in Stanley Bremer is tot het dieptepunt gedaald", zo reageert Visser. Hij wil zo snel mogelijk de "kennis en kunde" terugbrengen in het museum.
Inmiddels zijn twee nieuwe leden voor de raad van toezicht aangesteld. Dit was niet eerder mogelijk, omdat de statuten moesten worden gewijzigd door de rechter. Volgens Visser zal de nieuwe Raad van Toezicht "een stevig en indringend gesprek voeren met directeur Bremer."
Visser realiseert zich dat de gemeente extra geld zal moeten uittrekken om het museum niet ten onder te laten gaan. Hoeveel is op dit moment nog niet duidelijk. De collectie van het Wereldmuseum verdelen onder andere musea lijkt voor de wethouder geen optie: "In potentie is het een prachtmuseum dat we moeten behouden voor de stad."
Woensdag wordt het rapport van Luiten besproken in de gemeenteraad. Directeur Bremer wil pas reageren na publicatie over enkele weken van een onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer.