Hoe herken je kinderen in armoede? Goede hulp van verschillende experts moet dat makkelijker maken

Armoede kan kinderen op verschillende manieren raken. Ze moeten leren omgaan met de gevolgen die het gebrek aan geld met zich meebrengt en vechten tegen het stigma dat kleeft aan armoede.

Ondanks alle pogingen en initiatieven is het voor professionals nog altijd lastig om te zien dat kinderen in armoede leven. Om dat voor elkaar te krijgen is er vanaf nu een handreiking, geschreven voor professionals: 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein.' Deze handreiking is bedoeld voor maatschappelijke werkers, jeugdwerkers, hulpverleners en gezinscoaches.

Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam is een van de schrijvers van de handreiking. "We zijn aangemoedigd door de kinderombudsman om mensen een handje te helpen die met kinderen in armoede te maken hebben."

Probleem groot

Het probleem van armoede in Rotterdam is erg groot. Eén op de vijf kinderen leeft in armoede. Volgens Lusse veroorzaakt dat veel stress en belemmert dat kinderen in hun ontwikkeling. Het aanbod is volgens haar te versnipperd. "Organisaties weten niet van elkaars bestaan af, terwijl er veel kennis aanwezig is. Wij wilden die kennis bundelen."

De handreiking gaat niet alleen over het herkennen van armoede bij kinderen. "We wilden ook laten zien welke gezinnen risico lopen op armoede", vertelt Lusse. Volgens haar denken we soms meteen aan mensen met een uitkering, maar klopt dat beeld niet. "Er zijn ook veel mensen die werken, maar te weinig geld hebben om rond te komen."

Aandacht nodig

Ook klopt het volgens haar niet dat het met de kinderen automatisch goed gaat als de ouders het beter krijgen. "Natuurlijk straalt dat af op kinderen, maar zij hebben aandacht nodig, los van hun ouders. De manier waarop wij professionals willen laten handelen, is te beginnen bij het kind. Denk aan schuldhulpverleners. Als zij weten wat de impact is van de ingrepen die zij voor ogen hebben, dan gaan ze er anders mee om."

Armoede zorgt volgens Lusse voor stress bij kinderen, bijvoorbeeld tijdens schooluitjes. "Want hoe ga je ouders die het al zo moeilijk hebben, vragen of ze een bijdrage willen leveren aan een activiteit waar alle kinderen aan meedoen? Als dat niet bespreekbaar wordt gemaakt in de klas dan kan het vervelend uitpakken. Kinderen zeggen natuurlijk ook niet graag dat ze arm zijn. Daar heb je dan de leraar voor die de situatie moet signaleren en erop in moet spelen."

Weinig last

Volgens Lusse slagen sommige ouders er wel in om hun situatie zo in te richten dat kinderen weinig last ondervinden van gebrek aan geld in het gezin, maar is dit lang niet het geval voor iedereen. "Er zijn ouders die zo in de problemen zitte, dat ze weinig aandacht hebben voor hun kinderen."

Voor iedereen die met kinderen werkt, heeft Lusse een belangrijke tip: "Een meisje dat meedoet aan de campagne van Sire over armoede zegt het treffend: 'heb geen medelijden met me, maar luister naar me en hoor me.'"

Meer over dit onderwerp:
HOGESCHOOL ROTTERDAM ROTTERDAM NIEUWS
Deel dit artikel: