Mini-dynastie De Raadt in Barendrecht

Barendrechters moeten tot halverwege de negentiende eeuw naar Dordrecht om een brief te posten. Het dorp heeft geen brievenbus. Het is burgemeester Pleun de Raadt die ervoor zorgt dat er 1847 een postkantoor komt. De Raadt is bijna veertig jaar lang burgemeester van Barendrecht.

Pleun de Raadt wordt in 1788 geboren op boerderij Dorpszigt. Deze boerderij staat nog altijd aan de Dorpsstraat 177 in Barendrecht. Hij komt uit een goede familie. Barendrecht is dan een dorp, inwoners leven van veeteelt en landbouw. Als Pleun zeven jaar is, bezetten de Fransen ons land.

Onder Frans bewind worden de gemeenten ingevoerd en in elke plaats moet een notaris zijn. De Raadt is pas 21 jaar als hij in 1809 de eerste notaris van Barendrecht wordt. Twee jaar later wordt hij burgemeester en zweert hij trouw aan de Franse keizer.

Franse leger

In de jaren 1810-1813 moeten jongens dienst nemen in het Franse leger. Loting bepaalt wie het leger zal moeten dienen. Alle jongens van 20 jaar moeten worden ingeschreven in het Journal du Maire. Van de 28 Barendrechters die in 1811, 1812 en 1813 door De Raadt in het Journal de Maire worden gezet, komen er vier niet terug in Barendrecht.

Eén van hen is gesneuveld, de drie anderen raken vermist en zijn hoogstwaarschijnlijk ook omgekomen. Als burgemeester in Franse oorlogstijd heeft Pleun de Raadt dus meegewerkt aan het leveren van jonge mannen voor het leger.

Als de Fransen in 1813 vertrekken, blijft De Raadt aan als burgemeester. Hij zal later trouw zweren aan de Nederlandse koning. De Raadt blijft tot 1850 burgemeester van Barendrecht.

Privéleven

Pleun trouwt in 1812 met Lena Barendrecht. Het stel krijgt vijf zonen, van wie er drie in leven blijven. Ze wonen in Huis Waalesteyn. Dat huis (afbeelding)staat nog altijd in Barendrecht, tegenover de Dorpskerk. Lena overlijdt in 1833 en wordt begraven in de Dorpskerk. Haar grafsteen is ook nog altijd te vinden op het kerkhof.

In 1835 hertrouwt De Raadt met de dochter van de burgemeester van IJsselmonde.

Pleun de Raadt koopt in 1836 voor het aanzienlijke bedrag van 17.500 gulden de ambachtsheerlijkheid Hendrik Ido Ambacht en noemt zich Pleun de Raadt van Hendrik Ido Ambacht. Op 13 juni 1847 laat hij via de rechtbank zijn voornamen wijzigen in Plonius Jan. Pleun de Raadt wordt daardoor Plonius Jan de Raadt van Hendrik Ido Ambacht.

Geen portret

Behalve boerderij Dorpszigt en woonhuis Waalesteyn is er in Barendrecht nauwelijks iets dat herinnert aan de man die er bijna veertig jaar lang burgemeester is geweest. Geen straatnaam of standbeeld voor Pleun. Het is zelfs niet bekend hoe de man eruit heeft gezien. Er is geen portret van hem bekend. Ook de Historische Vereniging Barendrecht heeft nooit een afbeelding van De Raadt kunnen vinden.

Na zijn aftreden als burgemeester van Barendrecht verhuist De Raadt naar Dordrecht, waar hij rechter is. Hij is van 1856 tot zijn door in 1870 ook lid van Provinciale Staten. Zijn kleinzoon Leonardus Apollonius De Raadt zit van 1883 tot 1905 in de gemeenteraad van Barendrecht en is wethouder van 1893 tot 1905.

Ook Dordrecht kent een burgemeester De Raadt. Gerrit Adrianus de Raadt is de tweede zoon van Pleun en hij is van 1862 tot 1883 burgervader in Dordt.

Meer over dit onderwerp:
madm
Deel dit artikel: