SC Amstelwijck royeert misdragende jeugdspelers

Sportclub Amstelwijck zal vier jeugdspelers royeren omdat ze zich afgelopen weekend ernstig misdragen hebben. Ook beraadt het bestuur van de Dordtse voetbalclub zich op een strenger toelatingsbeleid van nieuwe leden.

Na een nederlaag richtte het A2-elftal vernielingen aan in de kleedkamer van voetbalclub SVS, in Spijk. Ook werd er brand gesticht. De gebeurtenissen werden breed uitgemeten in Gelderse media en haalden zelfs het nieuws van SBS6.

Imago-schado
De schade wordt geschat op zo'n vijfduizend euro, maar voorzitter Wim Scharloo baalt vooral van de imago-schade voor z'n club: "Op deze manier wil je niet in het nieuws komen. En dat terwijl het bestuur en onze vrijwilligers er alles doen om iedereen te doordringen van de normen en waarden binnen onze club."

Hij kondigt daarom harde maatregelen aan: "Woensdag praten we met het team en voor de daders volgt dan royement. Dit soort gedrag tolereren we niet. Het is jammer voor de jongens die zich wel kunnen gedragen, maar met minder dan elf kunnen zij ook niet meer voetballen."

Toelatingsbeleid
Volgens Scharloo is het in twaalf jaar al vier keer eerder gebeurd dat een jeugdteam met uitsluitend allochtone spelers zo ernstig ontspoort dat ze door de club worden weggestuurd. De club beraadt zich op een strenger toelatingsbeleid.

"Een allochtonenstop, zoals in sommige media gesuggereerd wordt, is geen optie. Maar als kinderen lid willen worden - of ze nou wit, zwart of wat dan ook zijn - zullen we de ouders daar nog meer bij betrekken en nadrukkelijk wijze op normen en waarden", zegt Scharloo.

Bureau HALT
Een pasklare oplossing voor het probleem is er volgens de voorzitter van SC Amstelwijck niet: "Bureau HALT heeft na aandrang van de gemeente en de KNVB bekeken hoe we hier omgaan met allochtone spelers en ouders. Dat rapport is net klaar. Nou, ze kunnen nu nog een hoofdstuk schrijven."

Het wrange van het verhaal is, dat het rapport aangeeft, dat de club op de goeie weg was: "En dat is nu in één klap weg. Maar voor onze jeugdaanwas zijn we aangewezen op Wielwijk en Crabbehof. Dat zijn de wijken, waar de meeste allochtone jongeren wonen. We moeten dus echt wat met dit probleem. Anders gaan we maar verder zonder jeugd."

Deel dit artikel: