Bewoners Hoek van Holland zien effect van maatregelen tegen zwarte stofdeeltjes

Zijn de inwoners van Hoek van Holland meldingsmoe? Of is er ├ęcht minder reden tot klagen over de stofoverlast van de kolenoverslagbedrijven EECV en EMO op de Maasvlakte? Volgens betrokkenen geldt dat laatste: de maatregelen die zijn getroffen tegen de neerdalende zwarte stofdeeltjes, werpen hun vruchten af. Dat bleek dinsdagavond tijdens een matig bezochte bewonersavond over dit onderwerp.

"Als ik nu mijn hand over mijn tuintafel haal, is die minder zwart dan voorheen", zegt Rob Koot van de actiegroep Holland Schoon dinsdagavond. Ook Peter Stok van Leefbaar Hoek van Holland vindt het dorp schoner dan ooit. "Vorig jaar zaten hier bij de vorige bewonersavond 150 mensen om hun beklag te doen over de overlast. Het geringe aantal aanwezigen vanavond, geeft aan dat de overlast significant minder is geworden."

Arno Bonte

Tot een jaar geleden ontving de Milieudienst Rijnmond DCMR soms honderden klachten per dag over zwarte stof die uit de lucht valt. Vooral bij windkracht 4 of 5 dwarrelt de koolstof neer in de badplaats. Bewoners wezen direct naar de kolenoverslagbedrijven en eisten een onderzoek. Ze vonden een medestander in wethouder Arno Bonte, die TNO opdracht gaf nader onderzoek te doen. Hierop bleek dat de twee bedrijven EECV en EMO verantwoordelijk zijn voor de overlast van zwarte stofdeeltjes in het dorp.

Zwarte stof in Hoek van Holland | Foto: Rijnmond

De bedrijven beloofden daarop maatregelen te nemen. Ze stelden een plan van aanpak op, waarin maatregelen staan om overlast te voorkomen. Zo leggen ze nu de productie stil bij harde wind en proberen ze het verwaaien van de koolstof te voorkomen door de kolenbergen te besproeien en ze te bedekken met papierpulp. En dat helpt: de DCMR heeft dit jaar pas 29 klachten over zwarte stofdeeltjes ontvangen, verspreid over drie dagen.

Maar we zijn er nog niet, waarschuwde wethouder Bonte. "Tijdens inspecties van de DCMR blijkt dat de kolenbergen soms toch niet volledig zijn afgedekt, dus de bedrijven moeten nog beter hun best doen. Ook heeft EMO de nieuwe revisievergunning nog niet ingediend, en daar heb ik ze al meerdere malen op aangesproken. Dan kunnen we namelijk ook gaan handhaven. Inmiddels heeft EMO een nieuwe directeur en die heeft beterschap beloofd. Hij zegt voor het einde van de maand de vergunningaanvraag rond te hebben. Daar ga ik nu dan ook vanuit."

Jan de Wit, directeur EMO | Foto: Rijnmond

Jan de Wit is die nieuwe directeur van EMO. Hij is pas drie weken actief, maar zegt het dossier als hoge prioriteit te zien. "We nemen onze verantwoordelijkheid, willen het gesprek aangaan en er alles aan doen om de stofoverlast te voorkomen." De bewoners zien de overlast het liefst tot nul gereduceerd en riepen de bedrijven daartoe op. Beide directeuren gaven aan liever realistisch te blijven. "De overlast reduceren tot nul is een utopie. Maar de overlast kunnen we wel tot een minimum beperken," aldus directeur Burkard Decker van EECV.

En als de bewoners toch nog overlast ervaren, moeten ze vooral blijven klagen, benadrukte directielid Jacqueline Lame van de DCMR. "We hebben in het verleden die klachten niet meteen doorgezet naar de bedrijven. Dat doen we inmiddels wel, zodat de bedrijven meteen kunnen ingrijpen. De twee bedrijven staan bij ons permanent onder verscherpt toezicht. Onze inspecteurs hebben dit jaar al meer dan honderd keer onaangekondigd een bezoek gebracht aan de bedrijven. Dat is meer dan welk bedrijf ook in heel Nederland."

Bewoner Rob Koot toonde zich tevreden na afloop van de bewonersavond. "Er zijn toezeggingen gedaan door de bedrijven die ze nooit eerder hebben gedaan. Ik ben ook blij met de inzet van wethouder Arno Bonte, want je ziet dat het daardoor beter gaat. Maar het toezicht op de bedrijven moet blijven. Gelukkig zie je de DCMR nu eindelijk in actie komen, omdat mensen zijn gaan klagen. Ik hoop dat ze ons vertrouwen kunnen terug winnen."

Deel dit artikel: