TWEEBOSBUURT

Proef in Rotterdamse wijken Carnisse en Hillesluis: Bewoners meer zeggenschap over sloop en renovatie

De sloop van de Tweebosbuurt
De sloop van de Tweebosbuurt © Rijnmond
Als in de toekomst sloop of renovatie nodig is in de Rotterdamse wijken Carnisse of Hillesluis, dan kunnen bewoners daar voortaan over meepraten en aangeven wat hun wensen zijn. Volgens bouwwethouder Bas Kurvers gaat het om een proef die na de zomer start. Het is een reactie op de vele protesten op de sloopplannen in de Tweebosbuurt en in de Fazantstraat. Kurvers zegt wel dat uiteindelijk de gemeente over de renovatieplannen zal beslissen, maar dat de stem van de bewoners zwaar meetelt.
Vanaf het moment dat de sloopplannen in de Tweebosbuurt bekend werden gemaakt gingen de bewoners in verzet. Ze wilden niet weg en waren het niet eens met het neerhalen van de oude huizen om die dan te vervangen voor een kleiner aantal woningen. Maar ondanks rechtszaken ging de sloop grotendeels door. Ook in de Fazantstraat kwamen bewoners in opstand toen de gemeente renovatieplannen bekend maakte.
Wethouder Kurvers zegt de laatste tijd veel gesproken te hebben met deze bewoners. Volgens hem is duidelijk dat het beter moet. Kurvers: "Eén van de vragen was steeds: ‘word ik gezien? Doe ik er toe? Mag ik er zijn in de stad?’ Het antwoord is natuurlijk: 'ja'. De mensen moeten weten dat er plek voor ze is in de stad", zo vindt hij.
De gesprekken hebben hem tot nieuwe inzichten gebracht. Iedereen die onderdeel is van een renovatie- of een sloop- en nieuwbouwproject moet weten waar-ie aan toe is. De bewoners moeten worden betrokken vanaf de eerste plannen en ook kunnen meepraten. Dat gebeurde dus de afgelopen jaren niet. De bewoners van de Fazantstraat noemden dat volgens Kurvers 'brievenbusparticipatie. "Je kreeg een brief en dat was het dan. Dat moet vanaf nu anders. Eerst in de wijken Carnisse en Hillesluis en dan later in de rest van de stad."
wethouder Kurvers over nieuwe plan
“Wat we nu gaan doen is dat we eerst eens gaan aanbellen in de wijk. We hebben dan nog geen definitief plan. We gaan met de mensen in gesprek. We willen weten wie ze zijn, we willen weten of ze verbonden zijn met de wijk en wat hun wensen zijn, zodat we dat kunnen laten meewegen in het maken van een plan", aldus de wethouder.

Bewoners reageren wisselend

"Klinkt mooi", zo vinden buurtbewoners in Carnisse. "Het is wel beter natuurlijk om daar met de bewoners over te praten. Dat vind ik wel normaal”, zegt een buurtbewoonster die net boodschappen heeft gedaan. Een andere buurtbewoonster die in haar scootmobiel komt aanrijden is er ook blij mee dat de bewoners er bij worden betrokken. “De gemeente regelt een hoop van achter het bureau, maar dit is de realiteit. Dus in gesprek gaan is altijd goed. De mensen moeten het gevoel krijgen dat ze gehoord worden."
Maar er zijn toch ook twijfels. Buurtbewoner Jan zegt niet te geloven dat de stem van de bewoners meetelt. "Daar is nog nooit naar geluisterd. Ik woonde vlakbij de Wielewaal. Daar streden mensen al jaren tegen behoud van de Wielewaal en daar is niets van terecht gekomen. Ook in de Tweebosbuurt wordt gesloopt. Ik heb nooit gezien dat de mensen wat bereikt hebben. Tegen die grootmachten is niet te vechten.".
Het stadsbestuur wil benadrukken dat er wél naar de bewoners wordt geluisterd. Wethouder Kurvers: “Hun mening zal zwaar meetellen. Dan zal bijvoorbeeld eerder voor de hand liggen om huizen samen te voegen op basis van vrijwilligheid dan om te slopen". Maar de boodschap moet ook zijn dat slopen niet altijd voorkomen kan worden. De wethouder wijst erop dat er ook naar het totaalplaatje van een wijk gekeken moet worden door de gemeente.
Kurvers: "We moeten wel wat met de wijk. We kunnen niet wegkijken. Uiteindelijk spelen ook stedelijke belangen een rol. Is er ruimte om te verdichten, hoe is het met de leefbaarheid in de buurt en is het onveilig? Dat zullen we ook meewegen."

Stadsvernieuwing 2.0

Maar behalve het meedenken over de plannen wil de gemeente meer voor de bewoners regelen. Zo komt er een sociaal statuut. Dat is een pakket van maatregelen om het voor de bewoner allemaal nog beter te gaan regelen. Bijvoorbeeld het regelen van een passende woning in de wijk of in omliggende wijken, hulp bij het zoeken naar een nieuw huis of het tijdelijk aanpassen van het huurbedrag van de nieuwe woning, ook wel de zogenaamde 'huurgewenningsbijdrage' genoemd.
Buurtbewoner Jan woont al zijn hele leven in Carnisse. Hij is bang dat de nieuwe huizen uiteindelijk altijd duurder worden. "Mensen zitten daar nu voor vier- of vijfhonderd euro, maar dan moeten ze daar ineens duizend euro voor betalen. Zo'n huurgewenningsbijdrage is toch maar tijdelijk. Uiteindelijk betaal je toch de volle mep. Je moet het wel kunnen betalen."
De gemeente wil ook voorkomen dat beleggers steeds meer panden opkopen en die dan weer tegen hoge huren gaan verhuren. Om deze speculatie tegen te gaan zal dan een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming bij nieuwbouw worden ingevoerd.
Het is voorlopig alleen een proef voor Carnisse en Hillesluis. Voor welke projecten dit gaat gelden is nog niet bekend, Na de zomer zullen eerst de bewoners worden ingelicht. Het gaat dan specifiek om nieuwe herontwikkelingsplannen. Voor de al aangekondigde sloop en renovatieplannen, zoals de Urkersingel in Carnisse, geldt het niet.