ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Onderzoekers: 'Gevolgen van opgroeien in armoede al zichtbaar bij baby's van vier maanden'

Baby
Baby © Pixabay
Dat kinderen die in armoede opgroeien vaker iets minder gezond zijn, is geen groot nieuws. Maar onderzoekers van de Erasmus School of Economics hebben vastgesteld dat het verschil tussen arm en rijk al bij kinderen van vier maanden oud te zien is.
Het is opmerkelijk dat niet artsen, maar economen deze conclusie trekken. "We zijn nu eenmaal goed in het verwerken van grote hoeveelheden cijfers", zegt onderzoeker Bastian Ravesteijn. "Dat hebben we gedaan. We hebben de gegevens van vier regio's met consultatiebureau's vergeleken met de inkomenscijfers."
De cijfers zijn overduidelijk, gaat Ravesteijn verder. "Bij arme gezinnen zie je dat kinderen al snel wat zwaarder zijn dan kinderen in rijke gezinnen. Na een maand is dat verschil nog niet zo groot, maar na vier maanden is dat verschil al significant te noemen. Baby's die opgroeien in arme gezinnen horen dan vaker bij de zwaarste tien procent, dan kinderen uit rijkere gezinnen."
Het verschil neemt daarna wel weer wat af, om daarna weer fors toe te nemen. "Als kinderen naar de basisschool en de middelbare school gaan, dan wordt het verschil alleen maar duidelijker. Er is dan echt sprake van overgewicht."
De onderzoekers hebben niet alleen naar fysieke aspecten gekeken. Zo is er ook gekeken naar de spraak en taalkennis van kleine kinderen. Ook daar is een groot verschil zichtbaar, ook al openbaart zich dat pas op latere leeftijd.

'Dwarsdoorsnede'

Welke vier regio's er onderzocht zijn, willen Ravesteijn en zijn collega-onderzoeker Coen van der Kraats niet kwijt. Rotterdam zit er in ieder geval niet bij. "We probeerden een soort dwarsdoorsnede te kijken. We gaan er later wel wat grote steden en wat rijkere gemeenten bij pakken in een volgend onderzoek."
Over de oorzaken doen de economen weinig tot geen uitspraken. "Dat is meer aan mensen op andere vakgebieden", gaat Ravesteijn verder. "Wel kunnen we een oplossing aandragen. Kinderen kunnen vanaf tweejarige leeftijd al in aanmerking komen voor een voorschoolse opvang. Daar kunnen kinderen gesubsidieerd naartoe. Dat zou het verschil kunnen maken. Als ze op de basisschool komen, begrijpen ze dan in ieder geval de leraar een stuk beter en dat scheelt ook alweer."
Steden als Rotterdam werken al met een uitgebreide voorschoolse opvang om leerachterstanden op vroege leeftijd weg te werken.