NIEUWS

'Het zal toch niet zo zijn dat een wijk zich laat terroriseren door die snotneuzen': Rotterdam-Beverwaard reageert gelaten op aanhouding groep straatrovers

Met geweld beroofd worden door jongens uit je eigen wijk. Het overkwam bewoners uit Rotterdam-Beverwaard. De groep is aangehouden, maar er heerst geen paniek. Een bewoner vertelt: "Midden in Beverwaard, bij het winkelcentrum, zullen wel dingen gebeuren, maar de Beverwaard is geen probleemwijk".
Bewoonster Thea is fel: "Ik heb er wel problemen mee dat het gebeurt in mijn wijk, maar ik merk er zelf niks van. 'T zal toch niet zo zijn dat een wijk zich laat terroriseren door een groep vijftienjarigen. Van die snotneuzen."
"Het gaat natuurlijk om een select groepje die zich daarmee bezig houden", zegt Sherandel Rosa, directeur van Urban Skills. "Om nou te zeggen dat heel de Beverwaard daaronder lijdt dat is wat mij betreft overtrokken. Maar, het wordt wel tijd dat er actie ondernomen wordt."
Een mening die wordt gedeeld door Aad Broer van de gebiedscommissie IJsselmonde. Aad: "We maken ons al veel langer zorgen. Bij sommige gezinnen is het nu al de derde generatie die probleemgedrag vertoont.

'Het levert punten op'

De beide heren lopen al flink wat jaren mee in de Beverwaard. Sherandel: "Het plegen van delicten levert punten op. Het is bijna een status die jongeren daaraan verbinden. Geweldplegers zijn vaak jongeren die een straatmentaliteit hebben en leven onder grote groepsdruk. Jongeren die heel erg bezig zijn met geld. Heel materialistisch. Van daaruit plegen ze delicten."
"De zwaarste gevallen", zegt Rosa, "zijn de jongens die niks meer aannemen. Die al zo diep in de criminaliteit zitten dat geen enkel geboden alternatief interessant is om aan mee te werken. Dat zijn de gasten die eigenlijk gewoon voor de politie zijn."

Zorgen

Aad Broer van de gebiedscommissie Ijsselmonde maakt zich al lange tijd zorgen om de wijk. "Ik zie een hele mooie wijk, met heel veel mooie initiatieven, maar ook met heel veel problemen. Bewoners verzuipen soms in alle ellende." Naar aanleiding van de serie straatroven haalt Aad aan dat er niet altijd aangifte zal worden gedaan. Broer daarover: "Het is heel simpel. Ze vinden het gevaarlijk om aangifte te doen. Straks staat je naam ergens. Maar ook om de doodsimpele reden dat er mensen onverzekerd zijn. Ze hebben er gewoon het geld niet voor. Je krijgt dus toch niks terug."
Opgroeien in een gezin dat aan het overleven is, wordt ook door Sherandel Rosa aangehaald. "Daardoor is er van huis uit minder aandacht voor kinderen. Er is weinig zicht op hoe de jongeren hun vrije tijd doorbrengen. Het overleven binnen veel gezinnen ligt hieraan ten grondslag. Soms is er bij ouders of jongeren ook sprake van LVB problematiek. Een licht Verstandelijke Beperking."
Rosa haalt nog iets opmerkelijks aan. Het magere aanbod aan mannelijke rolmodellen. "We zien vaak dat jongeren opgroeien in één-ouder gezinnen. Ook op school en in de hulpverlening zijn vaak meer vrouwen dan mannen. Voor de identiteitsontwikkeling (wie ben ik, wie wil ik worden) is het belangrijk dat er ook een positief mannelijk rolmodel is. En vaak zien we dat dat dus ontbreekt."

'Alleen maar aan het overleven'

Aad Broer probeert als lid van de gebiedscommissie IJsselmonde al langere tijd voor elkaar te krijgen dat er een plan van aanpak voor meerdere jaren komt. De gemeente Rotterdam moet daarin wat hem betreft de regie nemen. "Doe een handreiking naar de bewoners in de Beverwaard. Ze schreeuwen al lang om hulp. Die willen al heel lang dat de wijk er weer bovenop komt. "
Op de vraag wat er in de Beverwaard moet gebeuren is de directeur van Urban Skillsz duidelijk: "Voor een deel zul je direct moeten handelen, maar deels zul je ook met elkaar een plan moeten gaan maken voor preventief jeugdbeleid. Zo kun je voorkomen dat broertjes en zusjes dezelfde kant opgaan." De gemeente Rotterdam moet wat Sherandel betreft de controle in de wijken terugpakken. "Laat daadkracht zien en investeer vooral op de lange termijn. Zet niet voor een paar jaar iets neer om het vervolgens weg te bezuinigen."

'Gemeente Rotterdam, pak de regie'

Sherandel benadrukt dat het een kleine groep is die voor problemen zorgt. "Met het grootste gedeelte van de jongeren in de Beverwaard gaat het gelukkig wel goed." Om te voorkomen dat anderen ook de bocht uitvliegen, pleit Rosa voor een goede samenwerking tussen het welzijnswerk, de woningcorporatie, het onderwijs, het wijkteam en vooral ook de bewoners. De gemeente moet de regie voeren. "Als professional kun je een hoop doen, maar uiteindelijk zijn het de bewoners die hier leven. Die moét je betrekken bij de oplossing."
Sherandel Rosa begeleidt met zijn organisatie Urban Skillsz jongeren tussen de tien en begin twintig jaar die vastlopen. Het grootste gedeelte komt op dit moment niet uit de Beverwaard. "Het zijn de jongeren die nog bij te sturen zijn, bij wie erger is te voorkomen", zegt Rosa. "Je kunt ze ook niet allemaal over één kam scheren. Je hebt jongeren die één keer de fout in zijn gegaan en die je nog de juiste kant op kunt helpen door gelijk in te grijpen. Je hebt ook jongeren waar je heel veel in moet investeren om ze de juiste kant op te trekken. Er zitten bij Urban Skillsz ook een aantal jongens die wel onder het zwaardere geschut vallen. Daarbij probeer je de kans op herhaling te verkleinen." Urban Skillsz werkt op doorverwijzing door bijvoorbeeld wijkteams, scholen, jeugdbescherming, reclassering en soms ook door ouders zelf.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl