Boete voor te laat doorgeven adreswijziging

Rotterdammers die niet op tijd hun adreswijziging doorgeven aan de gemeente, riskeren vanaf 1 juni een boete van maximaal 325 euro. De gemeente wil bewoners hiermee prikkelen om op tijd de juiste persoonsgegevens door te geven.

De maatregel moet er toe leiden dat gemeentelijke diensten de juiste mensen kunnen bereiken op de opgegeven adressen. De boete wordt opgelegd als mensen bewust bijdragen aan onjuiste informatie in de Basis Registratie Personen.

Met een juiste inschrijving kunnen gemeenten sneller beschikken over goede informatie voor paspoorten, rijbewijzen en andere documenten. Ook is het makkelijker te bepalen waar mensen wonen die mogen stemmen, wie er recht heeft op huurtoeslag of bij wie er gemeentelijke heffingen mogen worden geheven.

Deel dit artikel: