Tuintje zorgt voor zachte overgang van deur naar stoep

Niets zo alledaags als de stoep. Toch deden twee onderzoekers uitgebreid onderzoek naar het fenomeen. Ze ontdekten dat steeds meer mensen een tuintje voor hun deur willen, hoe klein ook.

Voor hun onderzoek in Rotterdam bekeken stedenbouwkundige Eric van Ulden en stadspsycholoog Sander van der Ham meer dan zesduizend Rotterdamse straten digitaal via Google Streetview. Ook spraken ze met veel bewoners. Daarbij viel hen een aantal zaken op.

Prettiger en veiliger
De belangrijkste conclusie was toch wel dat mensen, die een voortuintje van één tot twee meter hebben hun buren beter kennen en hun buurt beter kunnen inschatten. Hierdoor wonen ze prettiger en voelen ze zich veiliger.

“We zien ook dat als je de voortuin te diep maakt, de kans groter is dat bewoners de heg aan de voorkant hoger laten groeien.”, vertelt Van Ulden.

“Je ziet ook dat als mensen er eenmaal mee beginnen, de andere buren mee gaan doen. Er worden steeds meer planten bij gezet, als een soort buffer tussen de voordeur en de stoep”, valt Van der Ham hem bij. “Het grote voordeel is dat het niet alleen zorgt voor meer privacy bij de bewoners, maar ook de straat mooier maakt.”

Gordijnen open
Opmerkelijk is ook dat mensen die een (klein) voortuintje hebben, sneller geneigd zijn de gordijnen van de woonkamer open te laten. Mensen die met hun gevel direct aan de stoep zitten, hebben deze meestal gesloten.

De onderzoekers zien het door heel Nederland gebeuren: “Vooral in de grote steden, waar veel deuren direct aan de stoep grenzen. Daar zie je de grootste veranderingen. Steeds meer mensen nemen een stukje stoep in beslag voor een betere leefomgeving.”

Overgang verzachten
Van der Ham en Van Ulden hopen met hun boek niet alleen bewoners te interesseren. “We hopen dat mensen er zelf mee aan de slag gaan en dat gemeenten en woningcorporaties niet meer bouwblokken neerzetten met de stoep tot aan de gevel.

Die zones tussen de stoep en de voordeur zijn van belang. Dit kan soms alleen al door een tegel in een ander patroon of iets om de fiets tegenaan te zetten. In ieder geval iets dat de overgang tussen stoep en huis verzacht.”

Deel dit artikel: