ARCHIEF RIJNMOND 1 aug 2021 - Implementeren

Afgelopen week heb ik weer eens ervaren wat een enkel woord kan doen en hoe in een eenvoudig gesprekje zomaar een fundamenteel menselijk probleem kan meezingen.

Ik realiseerde me dat toen ik van de week aan de praat raakte met een bevriende, wat oudere, muziekverzamelaar en we ons hardop afvroegen wat er met onze collecties moet gebeuren als wij te zijner tijd het vaantje strijken.

Hij vroeg me of ik al wat had geregeld. Daarop vertelde ik hem dat er nog niks zwart op wit staat en dat ik twijfel.

Het Stadsarchief Rotterdam is geïnteresseerd in mijn platenverzameling, maar daar willen ze geen krantenknipsels en dergelijk, heb ik weleens begrepen. En het probleem is dat ze de boel na ontvangst opbergen en dat anderen vervolgens toch wel wat toeren moeten uithalen om er nog bij te komen. Je wilt eigenlijk dat belangstellenden de boel makkelijk kunnen doorkijken en zonder gedoe kopietjes kunnen krijgen.

Een beetje zoals het bij heel veel verzamelaars onderling gaat, is mijn ervaring.

Een andere mogelijkheid, zo vertelde ik die vriend, is om de boel te schenken aan het nog op te richten Nationaal Muziek Archief. Verschillende partijen hebben zich opgeworpen om die taak op zich te nemen, en de bijbehorende zak geld van de overheid in ontvangst te nemen. Muziekweb in Rotterdam is een van die gegadigden. Dat lijkt me ook wel een goeie. Muziekweb, de Centrale Discotheek, heeft veel ervaring in het ontsluiten van materiaal, het toegankelijk maken van muziek.

Maar veel beweging in het intitiatief zit er momenteel niet, geloof ik.

Die muziekvriend, die is gepensioneerd vanuit een toch wel invloedrijke positie, vertelde me daarop dat hij recent ook met wat partijen heeft gesproken over de oprichting van zo’n nationaal archief, maar dat ook die gesprekken voor zijn gevoel niet opschieten. De boel verzandt al gauw in institutioneel denken en managersgewauwel. En om de sfeer van die gesprekken aan mij duidelijk te maken hoefde mijn verzamelvriend maar één woord te noemen. Eén veelbetekenend woord. Het woord dat de directeur van zo’n club met wie hij sprak laatst bezigde: ‘Implementeren’.

Inderdaad: dan weet je het wel. Beleid ‘implementeren’. Als je zo’n woord hoort, weet je dat je je bevindt in kringen van weinig creatieve kantoorklerken die graag indruk willen maken.

Maar ja, zo filosofeerden wij verder: op wat voor manier kun je dat muzikale erfgoed nou samenbrengen, veiligstellen voor de toekomst, en toegankelijk maken voor geïnteresseerden zonder dat je weer een instituut optuigt dat binnen de kortste keren verambtelijkt, afhankelijk wordt van politieke grillen of ten prooi valt aan narcistische managers met hun ego-gedoe en hun gebrek aan liefde voor de materie zelf. Dat je niet een organisatie in het leven roept die harteloos omgaat met waar die organisatie juist voor bedoeld was. Die rustig platen weg dondert omdat ze ‘toch al in de computer staan’, om maar wat te noemen. Dat je geen archief creëert dat lijdt aan datzelfde als waar helaas zo veel in de wereld aan lijdt: liefdeloosheid.

Wat je feitelijk wilt, zo concludeerden de muziekvriend en ik, is een structuur met de geest van de particuliere verzamelaar. Met de geest van de liefhebber. Een organisatie die niet geld, status en efficiency als leidend motief kent, maar liefde, toewijding en betrokkenheid.

Tja, hoe kom je tot zo’n organisatie? We vielen even stil. Na een tijdje vroeg ik aan die vriend: ‘Ken jij, in Nederland of daarbuiten, een instituut of archief dat als voorbeeld kan dienen?’

Nee, dus, bleek na weer enig nadenken. Er schoot hem zo niks te binnen. En dat trof me wel een beetje, dat we geen aansprekend voorbeeld wisten.

Nou ja, hopelijk schiet ons nog iets te binnen, iets om te ‘implementeren’.

SPEELLIJST

DE TUNE
1. Ik mis je - John Verkroost

LOUIS DAVIDS
2. Omdat ik zo veel van je hou - Herman Emmink & Henriëtte Davids
3. Zomertelegrammen - Hein Boele
4. Goocheme Sally - Sylvain Poons

DRS. P
5. Dodenrit - Ineke Nijssen & ensemble Jean Blaute
6. Trapportaal - Erik van Muiswinkel
7. Het mooi oude ambacht - Drs. P

BONENPIKSTERS
8. Bonenlied - Wordt nooit verliefd - Het is zo fijn - Georgette Hagendoorn
9. Trui gaat filmen - Wim Hogenkamp & Kwartet Nol Kok

10. Zing ik m’n aria - Droomland - Albert de Booy & Wim Jongbloed

Meer over dit onderwerp:
ARCHIEFRIJNMOND RADIO CULTUUR
Deel dit artikel: