'Dichte grenzen rampzalig voor Rotterdam'

Als de grenzen in Europa dichtgaan om vluchtelingen tegen te houden, heeft dat nadelige gevolgen voor de Nederlandse economie. Vooral de haven in Rotterdam krijgt dan zware klappen.
Dat zegt Flora Goudappel, specialist Internationaal en Europees Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, woensdag.

Door de toename van asielzoekers uit onder meer Syrië wordt de roep om grenscontroles in Europa luider. Vooral rechtse partijen als de PVV en het Franse Front National willen de Europese grenzen sluiten om op die manier vluchtelingen te weren.

Import
Volgens Goudappel zou dat negatieve gevolgen hebben voor Rotterdam. Driekwart van de import voor de Europese Unie komt binnen via de Rotterdamse haven, maar dat zou snel kunnen veranderen als de grenzen weer dichtgaan.

"Het grootste deel van de goederen die voor Europa bestemd zijn, komen via Rotterdam. Dat komt doordat ze daarna snel kunnen worden doorgevoerd", legt Goudappel uit.

Lange wachttijden
Zodra de grenzen sluiten, zal dat niet meer zo makkelijk gaan. Vrachtwagens staan dan langer te wachten, met als gevolg dat importeurs zullen uitwijken naar andere havens, zodat goederen zo veel mogelijk rechtstreeks worden ingevoerd.

"Tijd is geld. En minder geld betekent minder omzet", stel Goudappel. "Als importeurs naar andere havens gaan, kost dat dus geld en werkgelegenheid in Rotterdam."

Geen oplossing
Naast de economische bezwaren denkt Goudappel ook dat het sluiten van de grenzen geen praktische oplossing is om vluchtelingen te weren. Die zullen namelijk proberen illegaal de grens over te komen.

Volgens Goudappel zou het beter bewaken van de buitengrenzen effectiever zijn. "Beter patrouilleren, zorgen dat mensen niet op bootjes stappen, dat zal beter werken."

Schengen
De grenzen in Europa zijn sinds 1985 open om het vrije verkeer van personen en goederen tussen 26 landen in Europa mogelijk te maken. Zij hebben daartoe het Verdrag van Schengen ondertekend. Daarin is vast gelegd dat binnengrenzen van deze landen open zijn en dat alleen de buitengrenzen nog gecontroleerd worden.

Op dit moment zijn 22 lidstaten van de Europese Unie deelnemer van het verdrag van Schengen. Daarnaast zijn ook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein lid.

Groot-Brittannië heeft het Verdrag van Schengen daarentegen niet ondertekend.
Deel dit artikel:

Reageren