Aboutaleb: Meer rijkstaken naar steden

Rotterdam-Den Haag en andere stedelijke regio's zouden veel meer zelf moeten gaan regelen en minder afhankelijk moeten zijn van het Rijk. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dinsdag tijdens een lezing in Amsterdam.

Hij gaf in de lezing zijn visie op de toekomst van Nederland en dan vooral de steden. ''Ik roep de regering en parlement op de ontwikkeling van metropoolregio's in woord en daad met kracht te ondersteunen, voor onze welvaart en in het landsbelang.''

Creativiteit
De creativiteit en economische kracht zit wat hem betreft in de stedelijke regio's. Daar komt bij dat er ook op straatniveau veel meer wordt ingespeeld op wensen van burgers. Volgens Aboutaleb zijn de steden en stedelijke regio's nog te veel een uitvoeringskantoor van het rijksbeleid.

''De bestuurlijke structuur van Nederland is een piramide, met bovenin het Rijk en onderin de lokale overheden, Mijn voorstel is om die piramide om te keren, met bovenin de lokale overheid met gemeenten en vooral de steden van de toekomst.''

Concurrentie
Ook Europa vraagt hij om meer in steden te investeren. ''Om de internationale concurrentie aan te kunnen, moeten we nieuwe allianties smeden en daarbij mag het bestuurlijk korset niet te strak zitten.''

''Doen wat nodig is. Geen bestuurslagen in stand houden, omdat we er zo aan gehecht zijn. Als we in grotere economische eenheden moeten denken, moeten we dat doen'', zei Aboutaleb.
Deel dit artikel:

Reageren