Rotterdamse Rekenkamer waarschuwt voor slechte riolen

Rotterdam heeft de afgelopen jaren te weinig kilometers riool vervangen. Daardoor ontstaat het risico op lekkende riolen, verzakte riolen en rioolinstortingen. Daarvoor waarschuwt de Rekenkamer in haar rapport over het Rotterdamse riool.
Om het Rotterdamse rioolstelsel op orde te houden zou jaarlijks 40 kilometer riool vervangen moeten worden. De laatste vijf jaar is echter tien kilometer buizen te weinig vervangen. De Rekenkamer adviseert het onderhoud de komende jaren prioriteit te geven.

De Rekenkamer schrijft verder dat de huidige rioolheffing voor huishoudens en bedrijven te laag is om de kosten van rioolvervanging te dekken. Het tarief bedraagt op dit moment 178,90. De tekorten die zijn ontstaan kunnen ook niet meer uit de rioleringsreserves worden betaald. Dat betekent volgens de Rekenkamer dat de tarieven volgend jaar met 35 tot 40 euro omhoog moeten om kostendekkend te zijn. Of er moet elders in de begroting geld worden gevonden.

In Rotterdam ligt 2500 kilometer aan rioolbuizen. Omdat de grond in de stad een slappe bodem heeft verzakken de riolen. De levensduur van de buizen is 50 jaar in plaats van 80 jaar. Omdat veel buizen in de jaren '60 zijn aangelegd, is er nu een piek in de noodzakelijke vervanging.

Het Rotterdams college heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen. Dat de tarieven eventueel omhoog moeten, is geen aanbeveling van de Rekenkamer.

Eerdmans
Het college legt dit najaar het rioleringsplan 2016-2020 voor aan de gemeenteraad. Wethouder Eerdmans zegt daarover: ''Het uitgangspunt van het college is dat er een vervanging van 40 kilometer per jaar nodig is om een robuust rioolstelsel te houden. De hoogte van de rioolheffing voor 2016 maken we bekend in de begroting eind september. Eén van de afspraken uit het coalitieakkoord is dat de totale woonlasten voor de Rotterdammers de komende jaren zullen blijven dalen.''
Deel dit artikel:

Reageren