nieuws

Nieuwe plannen stadion Feyenoord voor zomer 2016

Stadion de Kuip zoals het nu is
Stadion de Kuip zoals het nu is
Feyenoord verwacht voor de zomer van 2016 met een uitwerking rondom de stadionontwikkeling te komen. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Ook zal Feyenoord op z'n vroegst medio 2016 beginnen met de aanleg van een nieuwe trainingsaccommodatie.
In de brief van het college wordt een update gegeven over de stand van zaken rond de plannen in het stadionpark. Zo is er een mobiliteitsstrategie opgesteld voor de bereikbaarheid van het stadion en worden de plannen voor de sportcampus, het gebied waar diverse amateur-sportverenigingen en Feyenoord zelf gehuisvest zijn, verder verduidelijkt.
Ook wordt er gesproken over de stadionontwikkeling van Feyenoord. "Nu het plan van BAM is afgeketst, beraadt Feyenoord zich opnieuw op de stadionontwikkeling. Wellicht dat het plan van Red de Kuip weer in beeld komt." En verderop in de brief staat: "De gemeente geeft nogmaals aan dat nieuwbouw van het stadion niet aan de orde is als er geen plan ligt voor hergebruik van het huidige stadion."

Sportcampus

Feyenoord begint op z'n vroegst medio 2016 met de aanleg van een trainingsaccommodatie voor de profs, op de voormalig locatie van vv Hillesluis. De jeugd en Sportclub Feyenoord vertrekken dan naar een nieuw aan te leggen accommodatie in het westelijk gedeelte van de te verbouwen sportcampus. Op deze campus moet onder andere ook een nieuw clubverzamelgebouw komen voor twee amateurvoetbalverenigingen en Hockey Club Feijenoord. Daarnaast worden in de periode 2016-2019 vijf kunstgrasvelden aangelegd voor deze verenigingen.

Mobiliteitsstrategie

Voor de bereikbaarheid van de Kuip stelt het college een mobiliteitsstrategie op. Hierin wordt onder andere het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets gestimuleerd en geoptimaliseerd. Zo worden er dit najaar al circa 200 fietsbeugels bij de Olympiaweg gezet.