Besloten vergadering over waterprobleem A4

De gemeente Midden-Delfland houdt komende dinsdagavond een besloten vergadering over het waterprobleem rond de rijksweg A4. Tijdens die bijeenkomst moet duidelijk worden of de gemeenteraad de aanvullende informatie van Rijkswaterstaat toereikend vindt.
De gemeente Midden-Delfland maakte eerder bezwaar tegen de vergunning die het hoogheemraadschap Delfland moeten afgeven voor de A4 tussen Schiedam en Delft. Dat heeft vooral te maken met het overtollige water dat rondom de tunnelbak van rijksweg moet worden weggepompt. Als dat niet gebeurt, bestaat de kans dat het water de weg bedreigt.

Rijkswaterstaat verwachtte in eerste instantie dat het om 400 kubieke meter per dag zou gaan. Later bleek dat het om 1200 kuub ging. Omwonenden, onder wie burgers uit Midden-Delfland, vrezen dat door het wegpompen de veenbodem in de polder inklinkt en panden schade kunnen oplopen.

Aanvullend onderzoek
De gemeente Midden-Delfland zag de zorgen bevestigd nadat twee bedrijven de gegevens van Rijkswaterstaat analyseerden. Het duurde tot eind oktober alvorens Rijkswaterstaat als eindverantwoordelijke besloot om toch aanvullend onderzoek te laten doen.

Die informatie is onlangs ingeleverd bij het hoogheemraadschap en Midden-Delfland. De gemeente heeft de onderzoeken opnieuw laten toetsen door twee bedrijven. Dat pakket aan informatie met een advies van burgemeester en wethouders wordt dinsdagavond achter gesloten deuren besproken.

Gevolgen voor opening
Mocht Midden-Delfland zich blijven verzetten en het hoogheemraadschap niet akkoord gaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de openstelling van de A4. Voor die opening is nog geen datum geprikt. Minister Schultz zei onlangs tegen de Tweede Kamer dat het feest eind december of begin januari mogelijk wordt gevierd.

Schiedam
Dinsdag besluiten burgemeester en wethouders van Schiedam over een andere vergunning voor de A4. Die heeft te maken met onder meer tunnelveiligheid.
Deel dit artikel:

Reageren