nieuws

Gevolgen klimaatakkoord voor Rotterdam nog niet duidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de afspraken in het afgelopen weekeinde in Parijs gesloten klimaatakkoord betekenen voor de haven van Rotterdam. Dit zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam.
Eerder meldde directeur Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda dat de Rotterdamse haven
. Met name omdat binnen nu en 20 jaar alle fossiele brandstoffen de wereld uit moeten.
Tijd nodig
Het Havenbedrijf denkt daar toch iets genuanceerder over, zo laat woordvoerder Sjaak Poppe weten. "Ik denk dat we de komende weken en maanden nodig hebben om te zien wat er gaat veranderen aan beleid. Of dat het een akkoord is dat vooral van betekenis is voor landen als China, India en de Verenigde Staten, die tot op heden nauwelijks meededen aan internationale klimaatafspraken."
Projecten versneld
Poppe denkt dat een aantal projecten nu sneller van de grond komen. "Zoals energie die nu de lucht in gaat gebruikt gaat worden om woningen en de kassen in het Westland te verwarmen."
Ook verwacht hij dat de opslag van CO2 nodig blijft. "We kunnen niet binnen vijf tot tien jaar van fossiele energie af. Dat gaat langer duren. Bovendien is het akkoord niet verplichtend. Er staan geen sancties op."
Wat betreft het sluiten van kolencentrales is hij terughoudend. "Vijf jaar geleden wilden we die nog. De laatste weken heeft iedereen het over uitfaseren. Dit soort discussies moet je vooral rationeel voeren en niet alleen op basis van emotie."
Vragen in gemeenteraad
Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad heeft inmiddels al vragen gesteld aan het burgemeester en wethouders over de gevolgen van de klimaatafspraken voor de haven. ChristenUnie/SGP, D66 en GroenLinks willen onder meer weten welke effecten het college verwacht en wat de gemeente Rotterdam gaat doen als aandeelhouder van het Havenbedrijf.
Ook vragen de partijen welke effecten het college verwacht ten aanzien van het energieverbruik in de stad en welke rol ze gaan spelen in het energieneutraal maken van woningen, bedrijven en gebouwen.
De drie partijen verwachten verder dat het akkoord ook de positie van de regio’s en corporaties zal veranderen. Ze willen daarom weten hoe het college daarop gaat inspelen.

Rotterdam al langer bezig

Wethouder duurzaamheid Pex Langenberg laat desgevraagd weten dat het klimaatakkoord een prestatie is van formaat is en dat Rotterdam al langer bezig is om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2 uitstoot te verminderen.
"Denk hierbij aan onze inzet op het gebied van zonne- en windenergie, elektrisch vervoer, energiebesparing bij woningen en kantoren door concrete maatregelen in isolatie en andere installaties maar ook door voorlichting en bewustwording van bewoners (Versnelling 010). We werken met onze partners het Havenbedrijf en Deltalinqs aan verdere uitkoppeling van warmte van de industrie voor de stad en voor de provincie (warmterotonde) en zetten in op het gebruik van duurzame biomassa voor energieopwekking en in de chemie (biobased economy)."
Verder meldt Langenberg: "Daarnaast willen we dat de kolencentrales hun CO2 gaan afvangen en opslaan. Veel van deze maatregelen vergen grote investeringen. Ik hoop dat dit klimaatakkoord zorgt voor nieuwe prikkels, waardoor investeringen in duurzame en innovatieve oplossingen van de grond komen."