'Filipino's op 2e Maasvlakte worden onderbetaald'

De bedrijven Boskalis en Van Oord betalen hun Filippijnse werknemers die meewerken aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte  te weinig. Dat blijkt uit een brief van de Arbeidsinspectie aan FNV Waterbouw.

Uit de nieuwe cao valt op te maken dat de buitenlandse werknemers een loon krijgen dat onder het Nederlandse minimum ligt.
 
De baggeraars zeggen dat het werk zo ver buiten de kust plaatsheeft, dat de Nederlandse arbeidswet niet geldt. De Arbeidsinspectie is het daar niet mee eens, maar de Inspectie Verkeer en Waterstaat wel. 

Daarom gaat een advocaat de zaak verder uitzoeken. Zolang dat onderzoek duurt krijgen de Fillipijnen een salaris dat onder het minimumloon ligt.

Foto: Dick Sellenraad/Aeroview

 

 

Deel dit artikel: