Vogelbescherming wil smienten behoeden voor de jager

De Vogelbescherming hoopt via de rechter te voorkomen dat duizenden smienten die in Zuid- en Noord-Holland overwinteren worden afgeschoten. Beide provincies hebben besloten dat de komende jaren een onbeperkt aantal van de eendachtige vogels mag worden afgeschoten op plekken waar ze overlast geven.
Smienten brengen schade toe aan landbouwgewassen. Ze vertrappen bijvoorbeeld grasland. Daarom mogen ze wat de twee provincies betreft worden gedood als ze zich buiten beschermde natuurgebieden ophouden.

'Niet in verhouding'
De Vogelbescherming is ''zeer verontwaardigd'' en stelt dat het afschieten van duizenden smienten ''in geen enkele verhouding staat tot de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor deze overwinterende soort waar het al slecht mee gaat''.

Het gaat al jaren slecht met de smient, onder meer door stijgende temperaturen. De vogel met de gele kop broedt in Rusland en Scandinavië en overwintert in groten getale hier. Bijna de helft van de hele populatie zit 's winters in Nederland. Daarom kan het afschieten van de dieren volgens de Vogelbescherming grote gevolgen hebben voor de hele populatie.

Identieke zaak
Vorig jaar won de Vogelbescherming nog een identieke zaak tegen de provincie Noord-Holland. De organisatie is dan ook onaangenaam verrast met de nieuwe vergunningen.
Deel dit artikel:

Reageren