nieuws

Bijna 90.000 klachten over vuurwerkoverlast

Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn in de weken rond de jaarwisseling in totaal 89.874 klachten binnengekomen. Dat waren er aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen de teller bleef steken op 68.000.
Initiatiefnemer Arno Bonte, raadslid voor GroenLinks in Rotterdam, wil met het landelijke meldpunt "de omvang van het probleem in kaart brengen". De binnengekomen klachten worden in een rapport verwerkt dat naar de Tweede Kamer en naar burgemeesters wordt gestuurd.

'We zijn er nog niet'

Volgens Bonte maakt het aantal klachten duidelijk "dat we er nog niet zijn''. Een groot deel van de klachten ging over het te vroeg afsteken van vuurwerk. De politie zou daar volgens Bonte meer tegen moeten doen.
Overigens denkt de politie daar zelf anders over. Zo legden agenten in de regio Rijnmond aan vuurwerkzondaars boetes op die ze ook direct inden en verwezen ze jongeren door naar Bureau Halt.
Ondanks de toename stelt Bonte dat er nog altijd positieve effecten zijn van het instellen van vuurwerkvrije zones en van het beperken van de tijd dat het mag worden afgestoken: sinds vorige jaarwisseling van 18:00 uur tot 02:00 uur.

Wat zeggen de cijfers?

Het valt niet met zekerheid te zeggen wat de stijging van het aantal klachten precies betekent. Is er ook echt meer vuurwerk te vroeg afgestoken en zijn er ook daadwerkelijk meer gevaarlijke toestanden geweest dan vorig jaar? Of wisten simpelweg meer mensen het online meldpunt weten te vinden, bijvoorbeeld doordat er veel media-aandacht voor was? Vaststaat dat het dit jaar vijf dagen langer open was dan vorig jaar.
En dan was er nog de kwestie van de valse meldingen. Bonte en zijn medestanders werden dit jaar bestookt met zo'n tienduizend onzinberichten, zoals honderden klachten vanaf de Afsluitdijk of 237 meldingen vanaf één ip-adres in het Limburgse Horst aaan de Maas. Het GroenLinks-raadslid verzekert dat dergelijke valse meldingen zijn gewist. "Maar het zou kunnen dat er een of twee doorheen zijn geglipt'', erkent hij. Bonte gaat er echter van uit dat de meeste mensen die een melding doen op zijn meldpunt te goeder trouw zijn.
De valse meldingen waren niet de enige tegenslag dit jaar. Het meldpunt had eind december ook te kampen met cyberaanvallen en was daardoor soms slechter bereikbaar.